22 DE MARÇ: DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

Catalunya consumeix un 5 per cent d’aigua reciclada, deu cops més que la mitjana europea

  • Actualment es calcula que només un 0,5 per cent de l’aigua que es fa servir a Europa és reciclada.

  • Eurecat-CTM lidera diversos projectes de recerca i demostradors arreu d’Europa per reutilitzar aigua residual domèstica, urbana, agrícola i industrial.

Actualment, un 5 per cent de l’aigua que es consumeix a Catalunya és reciclada, molt per sobre de la mitjana europea, que és del 0,5 per cent. Segons els experts, el potencial de reutilització al continent és de 6.000 milions de metres cúbics anuals, xifra que equival a deu vegades el que consumeix Catalunya en un any. Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) això són 30 milions de metres cúbics anuals.

Així ho explica Xavier Martínez, responsable de Tecnologia de l’Aigua del centre tecnològic Eurecat-CTM (membre de Tecnio), que emfatitza que “abans d’una dècada, l’aigua reciclada serà una font principal, com ho és ara la que prové d’un riu o d’un aqüífer”. Martínez creu que l’aigua reciclada és “una solució necessària”, especialment per al Sud d’Europa, que té un “clima propens a l’escassetat hídrica”.

Concretament, l’Agència Catalana de l’Aigua preveu arribar al 30 per cent de reutilització de l’aigua en els propers anys. A banda, les xifres de la pròpia ACA en el global de Catalunya mostren que la gran majoria d’aquesta aigua reciclada (79%) correspon a usos ambientals, és a dir, no disminueix estrictament el consum global de fonts convencionals.

En aquest sentit, Eurecat-CTM ha participat, en els darrers anys, en dos grans projectes d’economia circular que tenen com a finalitat demostrar la viabilitat de diferents tecnologies i estratègies per a la reutilització de l’aigua per a diferents usos mitjançant recerca aplicada i la utilització de diversos demostradors i plantes pilot arreu del territori.

Miquel Rovira, director de la Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat, explica que les tecnologies de regeneració i reutilització d’aigua són “un dels puntals de l’economia circular, que fa servir la tecnologia per minimitzar l’impacte de l’activitat econòmica sobre el medi ambient i la societat”. “A casa nostra l’aigua és un bé especialment escàs, i no podem entendre l’aposta per la innovació si aquesta no és sostenible”, conclou.

Liderant la reutilització d’aigua a Europa

El projecte Demoware, liderat des d’Eurecat-CTM per 10 països, ha desenvolupat tecnologia de reciclatge d’aigua que s’ha provat en emplaçaments de tota Europa, entre els quals n’hi ha quatre de catalans.

D’una banda, el projecte ha treballat amb l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament del Port de la Selva per abastir la xarxa potable del municipi amb aigua reutilitzada, i ha aconseguit que fins a un 15 per cent del consum domèstic d’aquesta població de la Costa Brava, que pateix problemes estacionals de subministrament, sigui d’aigua reciclada.

També en l’àmbit urbà, Eurecat-CTM ha col·laborat amb Aigües de Sabadell per millorar la distribució de l’aigua reciclada procedent de la depuradora municipal per a la neteja dels carrers, el rec de camps de golf i els sanitaris del Polígon Sabadell Parc Empresarial. En el camp industrial, ha treballat amb la planta petroquímica de Dow Chemical a Tarragona, dins el projecte europeu REWATCH, per reduir el consum d’aigua de xarxa, aconseguint que un 40 per cent dels recursos hídrics utilitzats a les instal·lacions siguin reciclats.

Aquesta iniciativa se centra en l’àmbit industrial i té com a finalitat el tractament d’aigües del sector petroquímic “per aconseguir unes característiques físiques, químiques i microbiològiques específiques”, detalla Martínez. La reutilització d’aigua també té aplicacions en l’àmbit agrícola i ramader, amb derivades en el sector energètic. En col·laboració amb l’empresa txeca ASIO i la Universitat suïssa FHNW, tècnics d’Eurecat-CTM han construït una planta pilot per tractar el sèrum làctic que es genera en l’elaboració dels formatges, i que és aigua en un 90 per cent, per separar-ne el líquid del biogàs, i fer servir aquest últim per a una eventual generació d’energia. En aquest cas, l’equip segueix treballant a la planta de Dow Chemical a Tarragona, amb tecnologies avançades de depuració in situ, amb la finalitat de “reduir l’impacte ambiental de la indústria petroquímica mitjançant l’estalvi d’aigua”, especifica l’expert d’Eurecat-CTM.