La digitalització i l’economia circular són les dues tendències que estan marcant el futur en la gestió de l’aigua, en un escenari complex on les noves tecnologies seran clau per fomentar l’eficiència i la reutilització i per combatre l’escassetat, on incideixen cada cop més els efectes adversos del canvi climàtic i un ús creixent del recurs, segons el centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio).

La digitalització i la gestió intel·ligent de l’aigua “representa un canvi de paradigma en els processos relacionats amb l’eficiència en l’ús, la reutilització i la minimització del consum energètic al voltant d’aquest recurs”, expliquen els experts d’Eurecat Miquel Rovira i Gabriel Anzaldi, directors de les unitats tecnològiques de Sostenibilitat i de Sistemes de Gestió Intel·ligents, respectivament, que coincideixen en què “les noves tecnologies digitals són determinants per guanyar qualitat, productivitat i per assegurar la sostenibilitat”.

En els propers anys, assenyala Rovira, “serà clau fer un ús intel·ligent de l’aigua, és a dir, l’aplicació dels conceptes de l’economia circular al sector” i, per tant, “serà fonamental la reutilització tenint en compte que els múltiples usos que donem a l’aigua requeriran diferents qualitats, el que implicarà nous reptes relacionats amb el seguiment de la composició i els possibles riscos associats, com per exemple el microbiològic”.

A més, remarca el director de la Unitat Tecnològica de Sostenibilitat d’Eurecat, “serà fonamental recuperar de les aigües ja usades l’energia i els compostos de valor que continguin, com són els nutrients. Els tractaments descentralitzats, és a dir, a mida, seran cada cop més habituals i a ser possible s’integraran en el medi natural”. Per altra banda “la regeneració del medi natural a través del desenvolupament de nous sistemes in-situ de recuperació d’aqüífers contaminats tindrà especial importància, com en el cas de la contaminació per nitrats”, assenyala.

En concret, en l’àmbit de l’aigua “cal tenir en compte la relació i la complexitat entre les diferents cadenes de valor al llarg del seu cicle, des de la captació, tractament i distribució fins al consum, la gestió de l’aigua residual i la reutilització”, una complexitat que s’ha de traduir en les estructures de la informació, “a fi d’obtenir dades fiables que permetin una transformació digital segura i eficaç”, prossegueix Gabriel Anzaldi.

En aquest sentit, exposa el director de Sistemes de Gestió Intel·ligents d’Eurecat, “el sector de l’aigua s’està tornant més automatitzat, connectat i intel·ligent”, gràcies al desplegament massiu de noves tecnologies digitals disruptives com la Intel·ligència Artificial Aplicada, el Big Data i l’Internet de les Coses, “amb un impacte directe en la reducció de costos operatius, a més de contribuir a maximitzar la reutilització dels recursos i d’ajudar a avançar cap a un model d’economia circular”, subratlla.

En paraules de Miquel Rovira, l’aigua 4.0, és a dir la digitalització, “serà un altre eix clau de treball que marcarà la recerca en l’àmbit de l’aigua en els propers anys”, on “tots els avenços científics no seran profitosos si no s’acompanyen de bons sistemes de governança i es tenen sempre en compte, sobretot, els nexes de l’aigua amb l’energia, així com la producció industrial i alimentària”.

Per al director de la Unitat de Sostenibilitat d’Eurecat, “una de les claus de l’èxit raurà en saber ‘llegir’ l’aigua i el seu context, per poder identificar els reptes del sector i convertir-los en oportunitats en tota la cadena de valor”.

Decisions eficients i en temps real

Des del punt de vista tecnològic, la intel·ligència artificial, juntament amb l’anàlisi massiva de dades i una major connectivitat entre cadenes de valor, “fa possible la presa de decisions més informades, eficients i en temps real”, apunta Gabriel Anzaldi.

Gràcies a Internet de les Coses i els nous sistemes de monitorització, el sector de l’aigua està veient com les eines tecnològiques són cada vegada són més capaces d’interactuar amb l’entorn, generant una important quantitat d’informació per representar diferents escenaris i una millor relació entre els mons físics i virtuals. Ara, “un dels reptes és integrar l’anàlisi predictiu a la gestió i operació, transformant el Big Data a Smart Data, el que significa donar valor a les dades, extraient la informació útil per a generar el coneixement necessari que faciliti la presa de decisions”, afegeix Anzaldi.

En aquest punt, és clau incidir en què aquestes tendències en digitalització dins del sector de l’aigua s’han d’integrar al llarg de tot el cicle, per tal d’englobar tots els reptes vinculats a la gestió intel·ligent d’aquest element, els quals exigeixen l’optimització dels processos de forma global i sistèmica.

Així mateix, “les dades són la matèria primera i la tecnologia només una eina. Res d’això té sentit sense les persones, que aporten interpretació i visió. Des de l’usuari fins al gestor, són la clau per aprofitar la revolució de les dades i la intel·ligència. Alhora, els experts de dades hem de facilitar la integració dins dels equips per aportar una nova visió d’anàlisi, contribuir a la capacitació i millorar l’experiència d’usuari”, conclou el director de Sistemes Intel·ligents d’Eurecat.

Comunitat RIS3CAT de l’Aigua

Eurecat coordina, així mateix, la Comunitat RIS3CAT de l’Aigua, que compta amb un pressupost de més de 12 milions d’euros, per tal de fer front als reptes clau identificats en el sector i que es concreten en la qualitat i quantitat, així com en els recursos associats a la gestió d’aquest recurs.

Els reptes en qualitat engloben la detecció de forma ràpida de possibles contaminants i la garantia de màxima qualitat de l’aigua subministrada, mentre que els objectius en matèria de quantitat d’aigua impliquen la millora de l’eficiència de les actuals estratègies de gestió (tractament, transport, ús i depuració), el desenvolupament i la utilització de fonts alternatives, incloent la recuperació de fonts contaminades i la incorporació massiva d’esquemes de reutilització i de recirculació.

La Comunitat RIS3CAT de l’Aigua incidirà en la disminució dels recursos associats a la gestió de l’aigua, principalment l’energia, utilitzats per al transport i el tractament de l’aigua i en la recuperació dels recursos continguts en les aigües residuals, com nutrients, energia, compostos de valor afegit i la pròpia aigua.

Amb motiu d’un nou aniversari del Dia Mundial de l’Aigua, Eurecat vol reforçar el seu compromís estratègic amb el sector a través de la tecnologia, situant-se a l’avantguarda de la recerca i la innovació, com ho demostra el citat lideratge de la comunitat RIS3CAT de l’aigua i la participació del centre en múltiples projectes europeus.