L’aplicació dels principis de l’economia circular pot arribar a afavorir fins a un 45 per cent de reducció en les emissions implicades en els processos de producció i de consum, de manera que constitueixen una estratègia clau en la mitigació davant el canvi climàtic, juntament amb la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle vinculades a la producció energètica, segons subratlla el centre tecnològic Eurecat.

En aquest sentit, els sectors agroalimentari i químic, el transport, la construcció i la manufactura de maquinària són alguns dels que tenen més potencial en aquest camp a Catalunya, si bé totes les activitats econòmiques es poden beneficiar de l’estratègia d’allargar al màxim la vida dels recursos.

L’economia circular busca preservar el màxim possible el valor dels recursos en tot el cicle de vida dels productes i serveis amb beneficis econòmics derivats de l’estalvi de recursos, la disminució de la contaminació i la satisfacció del consumidor.

Les opcions de millora en aquest àmbit venen d’incorporar l’ecodisseny en les etapes inicials de concepció de nous productes, per exemple, evitant la incorporació de compostos tòxics o que dificulten el reciclatge; de promoure nous models d’ús que en perllonguin al màxim el seu recorregut, com ara el concepte de producte com a servei, i la recuperació de valor al final de la vida, com ara la remanufactura o el reciclatge.

“Paral·lelament i per tal d’assolir la neutralitat climàtica el més aviat possible, cal impulsar la transició energètica amb el canvi del model cap a energies renovables, l’electrificació de la mobilitat amb origen renovable i l’eficiència energètica dels edificis”, destaca el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira.

Segons exposa, “el consumidor compra cada vegada més en clau mediambiental i valora molt que la marca sigui respectuosa amb l’entorn”, coincidint amb les tendències en estil de vida que “situen en un primer pla la preocupació per la salut del planeta i pel benestar de les persones”, malgrat que “en ocasions siguin eixos on encara hi ha molta feina per fer, tant des del punt de vista dels processos de fabricació com de la sensibilització social”.

En aquest respecte, “Europa importa emissions de gasos d’efecte hivernacle arran del consum de molts de productes d’altres països, un fet que ens hauria de fer reflexionar sobre la necessitat d’augmentar la consciència que tenim de les emissions dels productes que comprem i exigir als proveïdors informació ambiental per poder comparar entre si diferents opcions”, afegeix el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.

Eurecat aplica la metodologia d’anàlisi del cicle de vida per estimar el guany ambiental dels processos d’innovació tecnològica que desenvolupa

Amb la finalitat de calcular l’estimació del guany ambiental dels processos d’innovació tecnològica que desenvolupa, Eurecat aplica la metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV), que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte, amb el propòsit d’obtenir noves dades que ajudin a mitigar el canvi climàtic.

Segons Frederic Clarens, “generalitzar i difondre l’estimació del guany ambiental en àmbits com la producció, el consum o la mobilitat permetria disposar de més informació per ajudar a frenar les emissions de diòxid de carboni, donat que empoderaria al ciutadà” en les seves decisions.

“Si no s’estima la quantitat de diòxid de carboni de processos i productes, difícilment es podran disminuir les emissions”, de manera que “és fonamental xifrar les que s’aconsegueixen evitar i comparar-les amb els processos i productes de referència per visibilitzar el guany ambiental aconseguit”, remarca.