Apliquen tecnologia tèxtil 3D en la prevenció de les úlceres per pressió en pacients enllitats

  • El projecte ha estat seleccionat i impulsat pel programa Caixaimpulse de la Fundació Bancària “la Caixa” i Caixa Capital Risc.

  • El prototip ha estat desenvolupat conjuntament entre el Consorci Sanitari del Maresme i el centre tecnològic Eurecat.

  • Es calcula que el 60 per cent dels casos de les úlceres per pressió té origen en els hospitals.

  • Es tracta d’una afecció dolorosa, que incrementa el temps d’hospitalització i augmenta el risc d’infecció.

Barcelona/Mataró, 26 de març de 2018.- El Consorci Sanitari del Maresme i el centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) han desenvolupat un prototip de protector integral per al peu amb tecnologia tèxtil 3D destinat a la prevenció de les úlceres cutànies per pressió, una afecció que genera dolor al pacient, incrementa el temps d’hospitalització i el risc d’infecció i que pot evolucionar vers conseqüències més greus.

El cirurgià vascular de l’Hospital de Mataró Jesús Alós ha estat l’artífex de la idea que hi ha darrera del prototip, denominat 3D-Integfoot, que busca proporcionar una protecció integral de fàcil ús en el tractament i la prevenció de les úlceres per pressió que aporti una fixació efectiva i eviti els efectes secundaris provocats per noves friccions.

Es calcula que el 60 per cent dels casos de les úlceres per pressió té origen en els hospitals i s’estima que la prevalença d’aquesta malaltia és del 10 per cent. La causa que en desencadena l’aparició és la pressió extra mantinguda al peu pel mateix pes del cos, la fricció de la pell quan un pacient està immobilitzat o l’ús d’apòsits de baixa qualitat en períodes prolongats d’immobilització.

Programa CaixaImpulse 2016

El projecte ha estat un dels seleccionats en l’àmbit de la salut pel programa 2016 de l’Obra Social “la Caixa” i Caixa Capital Risc, que està dirigit a universitats, centres hospitalaris, centres de recerca i centres tecnològics i que implica acompanyament expert i una aportació econòmica per elaborar i executar un pla de valorització per portar el producte al mercat.

A l’actualitat, s’ha sol·licitat una patent europea i una internacional per la protecció de 3D-Integfoot i s’està realitzant un estudi clínic per comparar l’eficiència del protector amb la pràctica clínica habitual, amb l’objectiu d’avaluar la seva eficàcia, seguretat i eficiència. L’estudi s’està duent a terme a l’Hospital de Mataró amb una població de 240 pacients, amb una finalització prevista a finals del primer trimestre del 2018. Es preveu llicenciar el dispositiu a una empresa de l’àmbit del tractament de ferides, ortopèdia o tèxtil per a la introducció del producte al mercat.