El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) ha endegat una Àrea de Sostenibilitat amb seu a Manresa, que esdevindrà el seu quart pilar tecnològic, juntament amb les àrees Industrial, Digital i Biotecnològica, amb la finalitat de contribuir a la competitivitat del teixit industrial i empresarial i a la sostenibilitat de la seva activitat.

Eurecat “ha desenvolupat durant molts anys una intensa activitat en l’àmbit mediambiental, centrada en els projectes de recerca industrial i aplicada i activitats d’innovació amb empreses i institucions”. Aquesta trajectòria “ha permès al centre tecnològic desenvolupar capacitats distintives en aquest àmbit i comptar amb un excel·lent equip d’investigadors i tecnòlegs”, destaca el president d’Eurecat, Xavier Torra.

Ara, “amb la creació d’aquesta nova àrea, Eurecat vol explicitar encara més el caràcter prioritari i transversal d’aquest àmbit d’actuació”, tant per “la necessitat que suposa l’emergència climàtica, com per l’oportunitat que brinda a les empreses per reduir l’impacte mediambiental dels seus processos i productes, tot aportant valor als seus negocis”, subratlla.

La nova àrea, que està dirigida per l’investigador i doctor en Química Miquel Rovira, està integrada per un equip internacional de mig centenar de professionals, opera principalment des de la seu d’Eurecat a Manresa i compta amb personal a les seus d’Eurecat a Cerdanyola i Tarragona.

L’Àrea de Sostenibilitat implica la creació de dues noves unitats tecnològiques, també dirigides des de Manresa, una de les quals se centrarà en residus, energia i impacte ambiental, mentre que l’altra estarà especialitzada en aigua, aire i sòls, sota la direcció dels doctors Frederic Clarens i Xavier Martínez, respectivament.

La doctora Irene Jubany serà l’encarregada de la coordinació científica de l’Àrea de Sostenibilitat i també es potenciaran els laboratoris d’Eurecat en aquest camp, que integren una infraestructura capdavantera en tecnologia ambiental, d’energia i de bateries, amb la investigadora Neus Bahí al capdavant.

“L’Àrea de Sostenibilitat és un eix transversal d’Eurecat vinculat a l’Economia Circular i a la mitigació del canvi climàtic” i la seva creació “ajudarà a incorporar i a potenciar la perspectiva mediambiental en els projectes d’innovació tecnològica que Eurecat duu endavant en l’àmbit empresarial a les esferes digital, industrial i biotecnològica”, assenyala Rovira.

Economia Circular i canvi climàtic

Eurecat “treballa sota els principis de l’Economia Circular com a estratègia de mitigació davant el canvi climàtic”, els quals s’estima que poden permetre reduir en un 45 per cent les emissions de gasos d’efecte hivernacle, afegeix.

En aquesta línia, Eurecat ha començat a calcular l’estimació del guany ambiental dels processos d’innovació tecnològica que desenvolupa, mitjançant la metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV), que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte, amb el propòsit d’obtenir noves dades que ajudin a mitigar el canvi climàtic.

Segons el director de Sostenibilitat del centre tecnològic, “generalitzar i difondre l’estimació del guany ambiental en àmbits com la producció, el consum o la mobilitat permetria disposar de més informació per ajudar a frenar les emissions de diòxid de carboni, donat que empoderaria al ciutadà en les seves decisions”.