El centre tecnològic Eurecat ha superat les 200 patents de tecnologies altament innovadores en les àrees industrial, digital, biotecnològica i en matèria de sostenibilitat i ha impulsat la creació de nou spin-offs en col·laboració amb altres empreses, com una de les activitats principals de transferència tecnològica, en àmbits com la digitalització de la salut, la producció tèxtil, la impressió 3D i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquests i altres projectes que desenvolupa juntament amb els agents de l’ecosistema d’innovació, Eurecat ha estat present a l’esdeveniment Patents for Innovation, la major fira de patents a Europa, que ha tingut lloc a Madrid els dies 18 i 19 de gener, en el marc de l’esdeveniment Science for Industry.

Tal com explica el director de Valorització d’Eurecat, Àngel García, “l’aposta d’Eurecat en aquest àmbit busca incrementar l’impacte de les patents, ja sigui llicenciant tecnologia o per mitjà de la creació de noves empreses tecnològiques, per generar valor i competitivitat”.

En aquest sentit, l’objectiu de la participació a la fira Patents for Innovation “és donar a conèixer les tecnologies propietat d’Eurecat i exposar casos d’èxit que expliquen com s’estan transferint, a través de spin-offs, llicències o drets d’accés, a més d’establir contactes amb potencials clients d’aquestes tecnologies i inversors que puguin estar interessats a participar a les rondes de capital de les spin-offs d’Eurecat i en altres iniciatives que s’estan plantejant a curt i mitjà termini”.

Reinforce 3D, Dipneo i NasApp, tres spin-offs altament innovadores

Una de les spin-offs d’Eurecat que ha estat present a la fira amb estand propi és Reinforce 3D, que desenvolupa una nova tecnologia patentada per Eurecat de reforç de peces, components i productes fabricats en impressió 3D, per mitjà de la inserció i curat de fibres de carboni amb matriu polimèrica, un mercat que es calcula que el 2026 arribarà als 31,5 bilions d’euros a nivell global.

Així mateix, la spin-off Dipneo, creada per Eurecat juntament amb la Mobile World Capital Barcelona i la seva acceleradora The Collider, també ha mostrat a la fira l’actual nivell de desenvolupament del seu nou dispositiu mèdic per a la reanimació automàtica davant d’una parada cardiorespiratòria, el qual està basat en una patent del centre tecnològic que permet insuflar aire de manera autònoma i que fa que el seu ús sigui òptim per part d’usuaris no experts, a més dels professionals.

Per la seva banda, la spin-off d’Eurecat NasApp, que permet generar mapes de males olors amb l’objectiu de combatre i preveure episodis de contaminació odorífera mitjançant una aplicació col·laborativa que fa possible la participació ciutadana i empresarial, ha ofert un elevator pitch, just coincidint amb la ronda d’inversors en la que es troba actualment.

Durant la fira, Eurecat ha participat també al Facing Challenges Summit i a la taula rodona “Transferència de tecnologia en els projectes R+D de les empreses”, i ha tingut presència al fòrum d’inversors.

La valorització, una palanca per transferir tecnologia a les empreses

Segons explica Àngel García, “la valorització és l’activitat d’Eurecat que contribueix a posar en valor la tecnologia pròpia que desenvolupa el centre tecnològic per mitjà del llicenciament i la creació de spin-offs, gràcies a l’esforç constant que duu a terme en recerca aplicada i innovació tecnològica”.

Per aconseguir-ho, l’àrea de Valorització d’Eurecat “lidera el procés d’identificació dels actius tecnològics, a fi d’acostar-los al mercat, mitjançant un procés d’anàlisi i maduració que finalitza amb el llicenciament de la tecnologia a un tercer o amb la creació d’una empresa de base tecnològica, amb l’objectiu que el rendiment que se’n deriva reverteixi en seguir alimentant l’activitat d’innovació”, remarca la responsable de Scouting d’Eurecat, Laura López.

Tot això és possible perquè “Eurecat presta una especial atenció i inverteix recursos en l’estratègia de protecció d’aquests actius tecnològics per assegurar-ne bé els drets de propietat intel·lectual i industrial (PI), que permeten posar-los en valor a l’hora de transferir-los”, explica la responsable de la unitat de Propietat Industrial del centre tecnològic, Cristina Arilla.

Les activitats de valorització d’Eurecat s’enfoquen, a més d’en la detecció dels actius i la seva protecció des d’un punt de vista de propietat intel·lectual, en la validació i anàlisi del mercat, l’acompanyament en la paquetització dels actius, l’establiment d’acords de pilotatge amb early adopters i, finalment, en la seva transferència a un tercer.