bigadata_centre
big data coe barcelona

Big Data CoE Barcelona

El referent per a les empreses en la valorització de dades

El Big Data Centre of Excellence Barcelona (Big Data CoE Barcelona) és una iniciativa liderada per Eurecat que neix amb el suport d’Oracle i el recolzament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per construir, evolucionar, aglutinar i posar a disposició de les empreses eines, conjunts de dades i infraestructures Big Data diferencials.

Totes les einespermetes a les empreses definir, experimentar i validar els models de Big Data abans de la implantació final.

El Big Data CoE Barcelona ofereix també serveis per a la capacitació dels professionals en l’àmbit o sector (data scientists, data engineers i data business analysts) i un programa de divulgació de les tendències i casos d’èxit en Big Data.

Addicionalment, Eurecat compta amb un gran potencial d’R+D en el camp de la Ciència de les Dades, que combina disciplines com la mineria de dades i l’aprenentatge automàtic, l’enginyeria de sistemes altament escalables i la visualització. Amb un enfocament plenament aplicat, aquestes capacitats s’utilitzen en diferents aplicacions o sectors de negoci, com per exemple el  sector financer, la indústria, les xarxes socials, el comerç, el turisme, utilities, salut, etc.

Tots aquests actius es posen al servei del Big Data CoE amb l’objectiu d’oferir un model d’innovació complet que suposarà un element clau per a les empreses en el seu procés de decisió estratègica i accelerarà en conjunt la innovació del sector empresarial a partir de la valorització de la informació.