fons de recuperació next generation eu

Eurecat facilita a les empreses tota la informació i l’assessorament sobre aquest programa

Eurecat aporta la innovació tecnològica necessària a les empreses que volen accedir als fons europeus de recuperació Next Generation EU.

Què són els fons de recuperació Next Generation EU?

Els fons de recuperació Next Generation EU els aporta la Unió Europea a cada Estat Membre per transformar l’economia en clau digital i verda. Després d’Itàlia, Espanya és l’Estat que més diners rebrà. I la pròpia Unió Europea ha establert com a prioritat que aquests diners arribin a les empreses per realitzar projectes transformadors en els propers anys. Les empreses han d’aprofitar aquesta oportunitat única per dur a terme aquest pas endavant.

Des de la conceptualització i disseny del projecte fins a l’execució, com a proveïdor de coneixement Eurecat posa a disposició de les empreses la seva capacitat i experiència per facilitar l’accés als instruments de finançament i la implantació amb èxit de transformacions altament competitives, diferencials i sostenibles.

Oportunitats dels fons Next Generation EU per a cada empresa i sector:

 • Eurecat, centre tecnològic capdavanter en innovació aplicada, està en contacte permanent amb les administracions i agents de referència per tal d’accelerar l’accés als instruments dels fons de recuperació i participar en els projectes emblemàtics.

 • Les empreses tenen a la seva disposició tota l’especialització avançada d’Eurecat en noves tecnologies industrials, digitals, biotecnològiques i sostenibles, integrades en tota la cadena de valor o de forma individual segons cada necessitat concreta.

 • La metodologia de treball d’Eurecat, basada en l’aproximació multitecnològica, transectorial i col·laborativa, permet abordar reptes individuals i també col·lectius.

Suport tecnològic que marca la diferència

 • Identificació de les necessitats i requeriments del projecte

 • Conceptualització i definició

 • Consultoria en innovació

 • Cerca de finançament

 • Aportació de tecnologia innovadora i diferencial

 • Proves de concepte

 • Pre-industrialització

Excel·lència en recerca i innovació

 • Eurecat està especialitzat en projectes multi tecnològics i transectorials d’alt impacte.

 • És un referent en l’aprofitament de fons públics d’innovació per generar projectes d’alt valor a nivell empresarial, industrial i també interregional.

 • És líder en projectes de recerca i d’innovació en les àrees industrial, digital, biotecnològica i en sostenibilitat.

 • Té un enfocament holístic amb una visió científica i tecnològica altament avançada i orientada a la competitivitat i a l’èxit empresarial.