La conversió de CO2 i residus en productes de valor, sigui energia o biocombustibles, i la digitalització energètica de les empreses són de les tecnologies més demandades pel sector industrial, segons la Xarxa de Referència en R+D+i Energy for Society (XRE4S), en la qual participa el centre tecnològic Eurecat.

Aquesta xarxa, que engloba 39 grups d’investigació de les principals universitats i centres tecnològics i d’investigació de Catalunya, ha presentat a les empreses el seu portafoli amb més de 30 solucions tecnològiques innovadores del sector energètic amb l’objectiu que puguin incorporar-les a les seves companyies i guanyar en eficiència.

Les empreses s’han mostrat interessades, a més a més, per la millora dels processos i materials de les bateries i per la implementació d’eines d’optimització i digitalització energètica en sistemes i edificis.

A través de més de 30 vídeos, s’explica amb llenguatge senzill cada una de les tecnologies desenvolupades per la XRE4S, que inclouen generació d’energia renovable fotovoltaica i eòlica, integració de tecnologies energètiques, convertidores de potència i digitalització, nous materials i dispositius o solucions per millorar l’eficiència energètica, entre d’altres.

A més dels vídeos, la XRE4S ha organitzat, juntament amb diversos clústers i plataformes empresarials, webinars per oferir a les empreses solucions a les seves necessitats energètiques. Segons Joana Tarrés, promotora de la XRE4S, “les empreses necessiten innovació, però els costa detectar quines solucions són factibles per a ells”. “La nostra xarxa pretén facilitar aquesta connexió amb el món acadèmic que està desenvolupant avui les solucions i les propostes tecnològiques del demà”.

Tecnologies en fase de comercialització

Les tecnologies presentades han estat desenvolupades pels centres d’investigació i universitats que conformen la XRE4S: IREC, BSC, CIMNE, Eurecat, ICIQ, ICMAB-CSIC, IMB-CSIC, ICN2, La Salle-Universitat Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests centres han desenvolupat solucions com l’ús de tecnologia d’impressió en 3D per fabricar piles de combustible més eficients, que ajuda a la implementació d’hidrogen com vector energètic (IREC), un controlador electrònic per a bateries de motocicletes o vehicles híbrids (CITCEA-UPC), l’ús de la supercomputació per trobar zones de Catalunya amb potencial per extraure energia geotèrmica (BSC), l’ús d’algoritmes per determinar i predir el consum energètic local a partir d’un codi postal (CIMNE) o la conversió de residus d’origen animal en biocombustibles (CT BETA- UVic-UCC).

Algunes de les tecnologies es troben transferides a spin-off, que sorgeixen dels mateixos centres d’investigació i ja es troben en fase de comercialització. D’altres estan en procés de ser llicenciades a tercers o de trobar el mercat més adequat per a implementar-se.

Algunes de les solucions identificades han rebut assessorament en estratègies de mercat i comercialització mitjançant el programa Lab-to-Market (L2M) de XRE4S. L’objectiu és facilitar la transferència de tecnologia al mercat i afavorir la comunicació entre el món científic i l’empresarial.