La intel·ligència artificial és una tecnologia clau en la gestió del cicle integral de l’aigua com a eina per a l’anticipació i la presa de decisions informades per fer front als reptes en aquest àmbit, marcats pels efectes del canvi climàtic, com la sequera i el risc d’inundacions, l’increment i desequilibri de la demanda d’aigua i l’envelliment del parc d’infraestructures, entre d’altres.

Així ho recull el ‘Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a l’Aigua’, presentat pel Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), que entre les oportunitats de la IA en la gestió d’infraestructures hídriques, apunta a la modelització mitjançant la creació de bessons digitals que permetin tenir una rèplica virtual dels sistemes reals per realitzar simulacions i reduir costos; a l’ús d’intel·ligència artificial com a eina de suport a la presa de decisions, mitjançant diferents tècniques que analitzen, prediuen, recomanen i prioritzen accions, així com a la gestió intel·ligent d’inversions en infraestructures, a partir de l’impuls de la Internet de les Coses i de l’explotació i l’anàlisi de dades històriques amb Big Data i IA, i la seguretat i governança amb l’ús de blockchain.

D’altra banda, l’estudi destaca les oportunitats de la intel·ligència artificial en la captació i l’emmagatzematge d’aigua, per a la seva predicció i planificació; en l’aigua per a l’agricultura, que permet la teledetecció de l’estat dels cultius i l’optimització dels recursos; així com en el procés de potabilització, distribució, el consum urbà i el sanejament.

“Les tecnologies basades en les dades i la IA faciliten un vector de transformació d’alt potencial en tot el cicle de l’aigua: gràcies a aquestes tecnologies, es pot millorar la gestió de l’aigua des d’una perspectiva de desenvolupament sostenible i intel·ligent”, afirma el director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya, Lluís Juncà.

D’acord amb el director del CIDAI i de l’Àrea Digital del centre tecnològic Eurecat, Joan Mas, “la situació d’estrès hídric que ens està duent el canvi climàtic esperona el desenvolupament de tecnologies de diferent naturalesa, per tal de mantenir la disponibilitat d’aigua que necessita la nostra societat. I és en aquest context en què l’ús de tecnologies de base digital i, en particular, la intel·ligència artificial pot contribuir a una gestió racional d’aquest recurs”.

“La digitalització i la intel·ligència artificial són una palanca de transformació transversal de tot el cicle de l’aigua que ens ha de permetre augmentar la seva governança i transparència, alhora que millorar-ne l’eficiència de gestió i integrar-hi les noves tecnologies”, explica l’adjunt a la Gerència per a la Coordinació de Projectes Transversals i Fons Europeus de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep M. Sangrà.

El manager del CIDAI, Marco Orellana, destaca també “la importància d’assegurar la fiabilitat i la qualitat de les dades recollides per a una presa de decisions acurada”, així com “fomentar la digitalització del sector i fer esforços per a la compartició de dades entre els diferents actors de l’ecosistema de l’aigua”.

El llibre blanc recull dades sobre l’abast del sector de l’aigua a Catalunya, que en l’actualitat està format per 505 empreses que suposen un volum de negoci de 5.010 milions d’euros, una xifra que representa el 2,1 per cent del PIB català.