L’entitat social Solidança, dedicada a l’economia social i solidaria i amb experiència en la recollida i la valorització de residus tèxtils sota la marca Roba Amiga, ha col·laborat amb el centre tecnològic Eurecat, a través dels ajuts per fomentar l’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), per ecodissenyar un contenidor per a la recollida de roba postconsum, fet a partir dels propis residus tèxtils gestionats per l’entitat i que contribueix a augmentar la circularitat del sector tèxtil.

L’objectiu de l’entitat és “aconseguir un dipòsit per a recollida de residu tèxtil en espais tancats, amb la peculiaritat que el propi contenidor està fet amb teixit -no teixit- reciclat a partir de residu tèxtil postconsum. Aquest residu tèxtil hauria acabat a l’abocador o a la incineradora i, amb aquesta iniciativa, Solidança/Roba Amiga trobem un ús alternatiu per al material reciclat. Amb el residu recollim més residu que, a més, té una funció de sensibilització de cara al públic, que pot veure una aplicació de reciclatge del residu tèxtil que aporta al contenidor”, afirma la responsable de comunicació de Solidança/Roba Amiga, Andrea Membrado.

Per al seu desenvolupament, Eurecat ha donat suport científic i tecnològic per mitjà de les unitats tecnològiques de Teixits Funcionals i de Residus, Energia i Impacte Ambiental, amb l’objectiu d’aportar una proposta de valor basada en la necessitat de valoritzar els residus tèxtils dins del propi sector, així com de la manufactura de proximitat per reduir l’impacte ambiental. La Unitat d’Innovació de Producte i Simulació Multifísica d’Eurecat ha analitzat els materials i els dissenys proposats mitjançant càlcul d’elements finits, per tal d’avaluar si els dissenys proposats donaven resposta a les necessitats de l’entitat social.

“Es tracta d’un projecte diferencial, en el qual Eurecat, a més d’incorporar coneixement d’ecodisseny, creativitat i avaluació d’impacte ambiental, ha esdevingut el vincle per connectar diferents agents de la cadena de valor circular catalana, des de la recollida i la selecció del residu, passant per la trituració i transformació en un nou material i acabant en la manufactura del nou producte”, afirma la directora de la Unitat de Teixits Funcionals d’Eurecat, Virginia Garcia.

“La setmana de la prevenció de residus d’aquest any s’ha centrat en la problemàtica dels residus tèxtils, poder generar noves aplicacions que ajudin a prendre consciència i mantinguin els residus tèxtils en contacte amb el propi sector, com és el cas del contenidor Circutex, en la línia de canviar els paradigmes actuals”, afegeix el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d’Eurecat, Frederic Clarens.

El nou contenidor, fet amb un 70 per cent de polièster reciclat de residus tèxtils, permetrà millorar i augmentar les estratègies de recollida de tèxtils per part de la cooperativa Roba Amiga, contribuint d’aquesta manera a assolir les fites marcades per les noves regulacions.