El centre tecnològic Eurecat assessorarà un total de 20 petites i mitjanes empreses de la demarcació de Tarragona de l’àmbit de les infraestructures viàries, l’enginyeria civil i la gestió de residus, així com d’altres sectors amb cadenes de valor que puguin generar sinèrgies, en la implantació d’avenços en matèria d’economia circular.

En concret, des de l’any passat i durant aquest 2022, es buscaran i seleccionaran un total de 20 empreses tarragonines per definir els seus roadmaps d’economia circular, uns fulls de ruta amb els quals Eurecat diagnosticarà el punt de partida de l’empresa i proposarà estratègies i iniciatives d’implantació de nous models circulars.

“L’economia circular genera grans reptes i oportunitats a nivell territorial, per la qual cosa cal dibuixar estratègies exhaustives que es materialitzin en accions concretes” assenyala el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira, qui destaca que “la sostenibilitat ja no és un aspecte perifèric als negocis, sinó que n’és una part consubstancial dels mateixos”.

En aquest cas, els ‘Roadmaps d’economia circular’ tenen com a finalitat incentivar la realització de projectes de recerca aplicada i innovació, i es desenvolupen de forma gratuïta en el marc del Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’. El projecte liderat per la Diputació de Tarragona compta amb la participació d’Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili, i amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

D’acord amb el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, “les carreteres són susceptibles d’incorporar el concepte d’economia circular, mitjançant, per exemple, l’ús de materials reciclats en el disseny o la planificació d’un manteniment que allargui al màxim la seva vida útil de servei, sempre d’acord amb l’entorn”.

Segons paraules de la responsable de la línia de Residus i Economia circular d’Eurecat, Sandra Meca, “la incorporació de materials reciclats als paviments permet minimitzar l’impacte ambiental associat a l’extracció de materials verges i suposa una sortida a recursos que de ser gestionats com a residus perdrien el seu valor i que poden implicar un estalvi econòmic”.

L’economia circular separa el creixement econòmic del consum de recursos

L’economia circular comporta una transformació que allargarà al màxim la vida dels recursos, permetent garantir l’accés a les matèries primeres cada vegada més escasses, disminuir l’impacte ambiental i contribuir a assolir la resiliència climàtica.

A més de generar nous models de negoci alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, contribueix a la resiliència climàtica, ja que permet una reducció significativa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, de manera semblant a les energies renovables.

“L’economia circular és regenerativa i col·laborativa per naturalesa i pretén desacoblar el creixement econòmic del consum de recursos”, exposa Miquel Rovira, per a qui es tracta “d’un concepte clau per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat, on la recerca orientada i la innovació tenen un rol rellevant”.

PECT ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ desenvolupa solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i el manteniment de la xarxa de carreteres i la seva senyalització, per millorar la seguretat viària, la sostenibilitat del territori i promoure noves oportunitats d’activitat econòmica i nous models de negoci.

El projecte és cofinançat pel FEDER de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Les empreses que vulguin rebre més informació sobre els ‘Roadmap d’Economia Circular’ poden contactar aquí