Project Description

gerar eurecat

L’objectiu principal del projecte GERAR és el desenvolupament i avaluació d’innovadors serveis integrats de salut per a pacients amb Malalties Minoritàries (MM) suportats per solucions TIC intel·ligents i en xarxa. Es considerarà com a punt de partida el cas d’ús de pacients amb HAP i HPTEC i s’avaluaran en profunditat els resultats per adaptar la solució proposada a quatre MM d’àmbit neumològic i Neurològic: la Malaltia Pulmonar Intersticial Difusa, la fibrosi quística, l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i l’Esclerosi múltiple.

La plataforma GERAR resultant del projecte millorarà la gestió clínica i la qualitat de vida dels pacients amb MM, millorarà la interacció pacients-professionals sanitaris i inter-professionals, reduirà el recurs a consultes urgents i ingressos hospitalaris, i reduirà els costos d’assistència de pacients amb MM. En el desenvolupament de la solució, se seguirà una aproximació orientada al pacient que estarà al centre del nou model facilitat per la plataforma resultant i serà ell mateix el que es situarà com a principal autogestor de la seva salut en el marc d’una innovadora òptica d’autocontrol. A més, la plataforma proporcionarà les eines per gestionar la formació i el suport del pacient, per garantir el seu empoderament. Amb aquesta finalitat, es proporcionarà un mòdul pedagògic que incorporarà informació relativa a la malaltia així com recomanacions d’actuació en el primer nivell domiciliari.

Per al desenvolupament del projecte s’ha plantejat una estructura en cooperació composta per:

• Nabelia
• Mobile Health Systems
• Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
• Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic

Dades generals

Projecte
GERAR – Gestió en xarxa de pacients amb malalties rares: la hipertensió pulmonar com a cas d’ús

Referència projecte

RTC-2015-4137-1

Programa i convocatòria
Projecte finançat pel MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD en el marc de la convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

logo ministerio eurecat