KINTAI EURECAT

Model d’intel·ligència artificial per categoritzar moviments bancaris de pimes i autònoms, detectant possibles anomalies.

El projecte KINTAI construeix les bases per a una eina d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic pel càlcul del nivell de risc i el seu monitoratge, requisit bàsic per a la concessió d’un préstec a una empresa.

KINTAI dissenya i implementa models basats en l’aprenentatge supervisat que tenen en compte els milions de moviments bancaris que realitzen les empreses, per posteriorment agrupar-ho de manera eficient en diferents categories i identificant anomalies en els fluxos de caixa i en la cartera de clients.

Aquesta eina permet importar, transformar i emmagatzemar qualsevol volum de dades, fent-les accessibles a les tecnologies que executen les anàlisis estadístiques, la validació dels diferents models i la resta de passos que componen el procés de creació de models predictius.

El resultat final del projecte és una plataforma d’emmagatzematge i processament de dades massives, així com una sèrie d’eines validades en entorn productiu.

Actualment, la tecnologia que s’aplica a l’anàlisi de risc avalua la solvència en l’instant concret en què els clients sol·liciten el finançament. En aquest sentit, la innovació de KINTAI es basa en l’avaluació ràpida i precisa a partir de l’històric, de l’estat actual i també de previsions futures.

Eurecat participa en el projecte KINTAI a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science, encarregada del desenvolupament del model d’intel·ligència artificial. El consorci també està format per l’empresa Kintai.

LOGO KINTAI EURECAT

Dades generals

Projecte

KINTAI – Hiper-personalització de tasques necessàries per a anàlisi de risc en entorn B2B

Referència del projecte

CPP2021-008642

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència