Nextcare projecte Eurecat

NEXTCARE és un projecte d’innovació de serveis de salut que busca avançar en el co-disseny, desenvolupament, desplegament i avaluació d’un nou model d’atenció integrada per a la gestió adaptativa del malalt crònic complex, tipus de pacient que constitueix el 5% de la població de Catalunya.

El nou model de NEXTCARE facilitarà la interacció entre professionals de la salut i els ciutadans amb el suport de les TIC. Aquestes proporcionaran eines per la diagnosi precoç, l’avaluació del risc i l’estratificació, fomentar l’auto-gestió del malalt i compartir decisions respecte la seva condició, així com, en última instància, millorar la qualitat de vida i reduir el risc a emmalaltir dels ciutadans.

Objectius:

  • Desplegament regional de serveis d’atenció integrada per a malalts crònics amb un plantejament de medicina personalitzada.
  • Desenvolupament d’un banc de proves, amb voluntat de lideratge internacional, per a l’aplicació de TIC a nous serveis que generin valor en el Sistema Català de Salut.
  • Desenvolupament i monetització de nous productes i serveis, que tinguin un bon nivell de transferibilitat a altres sistemes de salut, i que contribueixin a enfortir el teixit industrial català. Per tal d’afrontar els reptes tècnics i comercials que generen aquests objectius, l’ambició del projecte és avançar en el co-disseny, desenvolupament, desplegament i avaluació d’un nou model d’atenció integrada per a la gestió adaptativa del malalt crònic complex.

Resultats esperats :

  • Nou model organitzatiu per l’atenció integrada capacitada per eines TIC.
  • Desenvolupament d’eines per la gestió compartida i adaptativa de casos entre nivells assistencials i proveïdors adaptades a les polítiques d’interoperabilitat de Catalunya.
  • Desenvolupament d’eines per l’autogestió en l’entorn sanitari informal que siguin interoperables, escalables i transferibles. o Desplegament i avaluació d’un producte i servei basats en la promoció d’estils de vida saludable i l’autogestió de l’activitat física.
  • Desplegament i avaluació de serveis per a la gestió del malat crònic complex suportats per productes innovadors de monitoratge i prevenció d’aguditzacions.
  • Eina per el suport a la decisió en la predicció de risc clínic i estratificació de pacients crònics elaborada a partir del GMA i altres covariants de tipus clínic i socioeconòmic.
  • Accessibilitat des d’atenció primària a les proves diagnòstiques (en concret, espirometria forçada) amb suport a la decisió i històric de proves. Anàlisi longitudinal de dades de diagnòstic amb impacte sobre la gestió de casos.

NEXTCARE forma part de la NextHealth, la comunitat de RIS3CAT liderada per Biocat. El projecte està liderat per Eurecat, que durà a terme la recerca juntament amb la col·laboració de 19 organitzacions més.

Nextcare logo

Dades generals

Projecte

NEXTCARE– Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

Referència projecte

COMRDI-15-1-0016

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Biocat
Feder