PFAST EURECAT

Avanç en els models d’explotació dels canals de televisió gratuïts amb publicitat (FAST, per les seves sigles en anglès).

El projecte PFAST impulsa una tecnologia per a la creació automàtica de canals de televisió lineals personalitzats per l’usuari de manera que, tot i partir dels mateixos repositoris de contingut, les graelles estiguin especialment ajustades a les seves preferències.

D’aquesta manera, el projecte contribueix mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial a la personalització i l’especialització que suposen per al món de la televisió els canals FAST.

Concretament, PFAST avança en l’estat de l’art mitjançant l’anàlisi de processament de llenguatge natural de metadades del contingut televisiu, creant un model d’afinitat/diversitat mitjançant l’anàlisi emocional dels usuaris.

El consorci de PFAST està format per la plataforma de televisió TVUP i per Eurecat, que hi participa a través de la seva Unitat de Big Data & Data Science, encarregada de desenvolupar un algoritme per a l’automatització dels canals.

Dades generals

Projecte

PFAST — Creació automàtica de canals personalitzats de TV lineal soportats per publicitat

Referència del projecte

CPP2021-008674

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científicotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència