El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte “PECT de Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores”, que està liderat per l’Ajuntament de Mataró i que es desenvoluparà conjuntament amb el Consorci Sanitari del Maresme, TecnoCampus Mataró-Maresme, Fundació Hospital i Fundació Maresme, per impulsar actuacions concretes de l’àmbit de les cures i l’acompanyament a l’envelliment actiu.

L’alcalde, David Bote, i la regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut, Laura Seijo, han presentat la iniciativa, que ha estat seleccionada aquest mes d’abril en la segona convocatòria de finançament d’aquest tipus de projectes. A la presentació ha intervingut la responsable de la Línia de Gestió de la Innovació i Estratègia d’Eurecat, Mireya Saludes, que ha subratllat que es tracta d’un projecte “rellevant, útil i llavor de tot el què caldrà fer per aprofitar al màxim la necessitat de millora assistencial en especial preventiva, per millorar el benestar de la ciutadania, en aquest cas centrat en l’envelliment saludable”.

“A Eurecat tenim la millora del benestar de la ciutadania a nivell salut i social com àmbit clau. Per això, hi invertim de manera continuada, des d’una visió multitecnologia i multisector, tant innovant en l’àmbit digital, com en el bio-tecnològic i d’altres com la robòtica per als sectors de la salut, l’assistència social, la mobilitat o les smart cities”, remarca el director general de Negoci d’Eurecat, Miquel Rey, en aquest respecte.

Això, afegeix, “ho estem treballant de fa temps amb els socis d’aquest mateix PECT i seguirem fent-ho, perquè té sentit i està totalment alineat amb les necessitats de la ciutadania del nostre territori i les prioritats que marquen tant la Unió Europea com l’OMS, per citar dos referents”.

Les accions d’Eurecat, amb un pressupost de 465.257 euros, van en la línia d’aconseguir transferència de coneixement i de tecnologia per a la millora de la qualitat de vida de la població gran del Maresme. Es portarà a terme un estudi sistemàtic de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica innovadora; en base a un estudi a 150 persones es portaran a terme estratègies de nutrició de precisió grupal en gent gran per millorar el benestar i la salut i es farà un estudi i un sistema recomanador, via aplicació mòbil, per millorar els hàbits de son de la gent gran.

En la presentació també han assistit representants del Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, i la Fundació El Maresme com agents que desenvoluparan accions en el marc del projecte i també el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació TIC Salut Social que hi col·laboren.

En conjunt, “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores” té com a objectiu desenvolupar i implementar en el territori models i solucions innovadores d’acompanyament a l’envelliment actiu i a l’atenció a les persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat, mitjançant processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per a creació d’ocupació i activitats econòmica d’alt valor afegit.

El pressupost del projecte és de 4.612.992 euros per una durada inicial de dos anys, dels quals la meitat són aportats per la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Els PECT són iniciatives que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori.