Els robots dotats d’interfícies multimodals en la parla, la conversa i d’altres elements comunicatius que faciliten la interacció natural i empàtica amb els pacients “adquiriran un paper creixent per complementar i fer sostenible l’assistència sanitària i social, tant presencial com remota”.

Així ho explica el director de la Unitat de Digital Health del centre tecnològic Eurecat, Felip Miralles, amb motiu de la setena edició de l’XPAtient Barcelona Congress, que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre i que enguany posarà el focus en noves solucions tecnològiques que incorporen interfícies multimodals i plataformes robòtiques per ajudar les persones amb necessitats especials, sobretot a domicili.

En concret, investigadors, tecnòlegs, professionals i pacients aprofundiran en els aspectes tecnològics, ètics, legals i emocionals en l’aplicació de la robòtica i la intel·ligència artificial en especialitats com la rehabilitació física o fisioterapèutica i l’estimulació i tractament cognitiu, psicològic o mental durant els dos dies de celebració del congrés, que està organitzat pel centre tecnològic Eurecat, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb l’impuls de la comunitat de pràctica XPA (Experiència de Pacient) Barcelona.

En el XPAtient Barcelona Congress també s’analitzaran els efectes que es generen en els sistemes de salut i d’atenció social en temps de crisi i com es dona resposta a aquests reptes, amb els pacients, els gestors i els professionals com a actors principals.

“L’atenció contínua i remota que necessiten persones grans amb la salut fràgil, pacients crònics, persones amb discapacitat o persones amb dependències, per exemple, requereix solucions de salut digital i connectada. La robòtica assistencial ofereix característiques col·laboratives, d’empatia i d’acompanyament que obre noves perspectives a l’experiència de pacients i cuidadors”, exposa Felip Miralles, qui destaca que “per a la seva acceptació, aquestes eines han de garantir la facilitat d’ús i funcionalitats avançades de personalització, adaptació i suport intel·ligent”.

Segons el Dr. Joan Escarrabill, de la comunitat de pràctica XPA Barcelona (Experiència de Pacient) i de l’equip d’Experiència de Pacients de l’Hospital Clínic, que treballa en l’avaluació de l’experiència de pacients des del 2014, “per fer front a les successives crisis globals que estem patint com a societat, els gestors haurien de recollir i aplicar les lliçons apreses, que es podrien resumir en ser honestos, frugals i estar preparats”.

“En aquest context, l’atenció sanitària basada en el valor s’està revelant com el nou model de provisió de serveis de salut, promovent l’atenció centrada en la persona i l’optimització dels processos assistencials, on la mesura de resultats i l’experiència dels pacients seran fonamentals”, destaca la directora d’estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Montse Moharra.

“És el moment d’un nou paradigma d’atenció compatible amb l’atenció centrada a la persona. L’atenció centrada a les relacions (amb els pacients, amb els professionals, amb la comunitat i del professional amb si mateix) reflecteix la importància de les interaccions entre les persones i proporcionen la base de qualsevol activitat d’atenció terapèutica”, afegeix la cap d’Atenció a la Ciutadania de l’Hospital General Vall d’Hebron, Gloria Gálvez.

Crida a la participació de projectes

La crida a la participació de projectes per ser ponents del congrés s’ha obert per a iniciatives que millorin l’experiència del pacient o el cuidador i tinguin una experiència, metodologia o solució tecnològica per mostrar, així com iniciatives sorgides en resposta a les situacions de crisi, tant la sanitària, l’econòmica, la social, la humanitària com l’ambiental, entre d’altres.

El congrés XPAtient Barcelona Congress se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre en streaming i en format híbrid, ja que recuperarà l’assistència presencial en la primera sessió, el dia 28.