El centre tecnològic Eurecat lidera el projecte europeu GuestXR, que desenvoluparà un agent d’aprenentatge automàtic dissenyat per facilitar les interaccions entre els participants en entorns de realitat virtual i augmentada, com el metavers, i per ajudar-los a assolir els seus objectius, alhora que permetrà abordar situacions de conflicte.

Amb aquesta finalitat, es dissenyarà un sistema d’aprenentatge automàtic anomenat el ‘convidat’ (‘Guest’), que funcionarà com un agent capaç d’examinar el comportament individual i grupal dels participants basant-se en models existents des del punt de vista de la neurociència i de la psicologia social. A més, el Deep Reinforcement Learning també donarà al ‘convidat’ la capacitat d’aprendre amb el temps i ser més eficaç pel que fa a la interacció social, aprenent tant de simulacions com de reunions reals entre persones.

En aquesta línia, l’agent “podrà intervenir en la conversa de maneres diverses com, per exemple, aportant experiències multisensorials a través de música o de canvis en l’espai, entre d’altres”, destaca el director de Tecnologies Audiovisuals d’Eurecat, Adan Garriga.

“Cada reunió de persones en la realitat virtual i augmentada té un propòsit, ja sigui explícit, com arribar a un acord sobre un tema de discussió, o implícit, com ara el gaudi. La idea fonamental del ‘convidat’ és ajudar el grup de persones a realitzar aquest propòsit. Això implica una investigació apassionant amb un fort component interdisciplinari, obre nous camins i, amb sort, contribueix a l’èxit de la realitat virtual i augmentada social”, diu el coordinador científic del projecte GuestXR de la Universitat de Barcelona, Mel Slater, membre de l’Institut de Neurociències de la UB (NeuroUB).

Per modular aquesta interacció social, el ‘convidat’ podrà dur a terme una sèrie d’accions multisensorials “utilitzant, per exemple, característiques visuals o auditives per crear estats mentals particulars i estimular un entorn relaxat quan identifiqui un conflicte”, destaca l’investigador de Tecnologies Audiovisuals d’Eurecat Umut Sayin.

Aquest projecte “està dissenyat per ajudar a oferir solucions als reptes existents en entorns en línia d’interacció social com el ciberassetjament, per al qual encara no hi ha una legislació europea específica”, explica la coordinadora del projecte GuestXR d’Eurecat, Aurora Sesé.

La intervenció del sistema d’aprenentatge automàtic es provarà inicialment en situacions de resolució de conflictes, en interaccions amb participants amb dificultats auditives i en contextos que desencadenen debats polaritzats com el canvi climàtic.

Finalment, hi haurà dues convocatòries obertes per incloure altres casos d’ús innovadors per comprovar l’eficàcia del sistema, una de les quals estarà adreçada a la societat en general, incloses empreses i associacions, entre d’altres, i l’altra específicament adreçada a persones del món de les arts.

La tecnologia GuestXR es desenvoluparà sota l’enfocament “Ethics by design”. Això implica considerar els possibles problemes ètics que puguin sorgir quan s’utilitza la intel·ligència artificial, com ara el respecte a l’autonomia humana, la prevenció de danys, l’equitat i l’explicabilitat.

El consorci GuestXR està liderat pel centre tecnològic Eurecat juntament amb la Universitat de Barcelona i està format per vuit organitzacions de sis països amb un equip multidisciplinari amb formació en realitat estesa, aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial, psicologia social, neurociència de les emocions, integració multisensorial, ètica de la recerca i transferència de tecnologia.

Juntament amb Eurecat, també hi participen quatre universitats (la Universitat de Maastricht, la Universitat de Varsòvia, la Universitat de Barcelona i la Universitat Reichman), un institut de recerca (Inria) i dues empreses (Virtual Bodyworks i g.tec medical engineering GMBH).