El centre tecnològic Eurecat participa al projecte iRAIN, que desenvoluparà un innovador sistema de gestió de recursos hídrics a través de la investigació de nous sistemes i tecnologies per regenerar i reutilitzar aigües residuals i els seus nutrients per a ús agrícola de forma segura.

En concret, aplicarà eines avançades híbrides que combinin monitorització i intel·ligència artificial mitjançant la fusió de dades de satèl·lits, drons, robots agrícoles i xarxes de sensors, per donar resposta a l’actual demanda de recursos hídrics a través de noves fonts d’abastament, com ara la reutilització de l’aigua mitjançant processos de depuració i regeneració d’aigües residuals, per a la seva reutilització en activitats agrícoles o industrials.

El centre tecnològic Eurecat coordina la part cientificotècnica del projecte iRAIN i Facsa, empresa dedicada a la gestió del cicle integral de l’aigua des de fa 150 anys, lidera aquest consorci multidisciplinar format per 10 entitats. Així, els socis d’iRAIN són les empreses Facsa, Giditek, Aquacorp, Azud, Airbus, Telespazio, Saltó i Akis i els centres tecnològics Eurecat i CATEC, que garanteixen la transferència de coneixement i tecnologia necessària per assolir les novetats disruptives que es proposen.

La finalitat d’iRAIN és millorar substancialment la gestió i aprofitament de les aigües residuals, lluitar contra l’escassetat hídrica i rendibilitzar al màxim i de forma eficient, tant la pràctica de reutilització, com els recursos regenerats i recuperats.

Com indica la investigadora de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat Caroline Sielfeld, “en el context de la crisi hídrica actual, cal desenvolupar solucions de reutilització de l’aigua que siguin competitives, sostenibles i que puguin assegurar una qualitat suficient per la seva aplicació al sector agrícola o industrial”.

Per això, Eurecat “investigarà i desenvoluparà diverses tecnologies per a la recuperació de nutrients i la reutilització d’aigua per a ús agrícola a partir d’aigua residual urbana, que permetin a l’agricultura ser més resilient davant del canvi climàtic”, detalla Caroline Sielfeld.

Al projecte iRAIN, des del centre tecnològic “s’implementaran models híbrids amb intel·ligència artificial per al monitoratge i l’estudi de la qualitat de l’efluent resultant del tractament de l’aigua, així com de l’evolució del cicle vegetatiu del cultiu en què es portaran a terme les proves del projecte”, explica l’investigador de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat Edgar Rubión Soler.

A més, Eurecat també desenvoluparà els algorismes de gestió de flotes de robots autònoms que “planificaran les rutes i recursos dels diversos robots per optimitzar l’ús de recursos hídrics dels cultius, tenint en compte dades en temps real sobre les tasques a realitzar, condicions del sòl i les necessitats de monitoratge”, indica l’investigador de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat Carlos Rizzo.

Gran part de les activitats d’aquest innovador projecte es duran a terme a l’EDAR de Pliego i a les instal·lacions de la Comunitat de Regants de Pliego, a Múrcia. La primera activitat se centrarà en investigar tècniques de regeneració d’aigua i recuperació de nutrients per a ús agrícola, la segona en investigar tècniques avançades de monitorització de la qualitat de l’aigua i l’estat del cultiu.

Per part seva, la tercera activitat estudiarà i dissenyarà solucions digitals orientades a la gestió combinada i optimitzada de l’activitat de plantes de tractament d’aigües residuals amb tractament terciari i gestió d’aigües regenerades per plantejar diferents usos del seu efluent, entre ells, la fertirrigació. Finalment, la quarta activitat servirà per avaluar les millores i l’impacte mitjançant validació en entorns realistes.

Aquest projecte s’emmarca dins de ‘TransMisiones’, una iniciativa del Centre de Desenvolupament Tecnològic i d’Innovació (CDTI) i de l’Agència Estatal de Recerca (AEI) per la qual es coordina el finançament a agrupacions d’empreses i agrupacions d’organismes de recerca i de difusió de coneixement que col·laboren per al desenvolupament conjunt d’una actuació coordinada de R+D, que doni resposta a desafiaments ambientals com ara l’optimització de la gestió hídrica.

El CDTI, Entitat Pública Empresarial dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, recolza aquest projecte a través d’una subvenció de 2.060.186 euros i per part de l’AEI, entitat també dependent del Ministeri, aquest projecte rep 1.753.158 euros de finançament.