El centre tecnològic Eurecat participa en un projecte europeu, anomenat SafeCrew, que desenvoluparà nous mètodes de detecció de matèria orgànica i de subproductes de desinfecció de l’aigua potable, assajarà nous tractaments i implementarà eines per controlar el contingut de subproductes de desinfecció en les xarxes de distribució, amb la finalitat de fer front als impactes que es preveu que el canvi climàtic tindrà sobre la qualitat de l’aigua.

En aquesta línia, el projecte “aplica eines d’intel·ligència artificial per a la caracterització i elaboració de models de clor i dels subproductes de desinfecció presents en les xarxes de distribució d’aigua potable, per oferir solucions que optimitzin els sistemes de tractament i ajudin a minimitzar aquests subproductes davant les problemàtiques derivades del canvi climàtic”, assenyala la Coordinadora de Recerca de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Irene Jubany.

En concret, la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, juntament amb les unitats d’Intel·ligència Artificial Aplicada i del Centre de Ciències Òmiques -unitat mixta entre la URV i el centre tecnològic-, treballaran en l’optimització de sistemes de tractament d’aigua potable i implementaran nous mètodes de detecció de matèria orgànica a l’aigua en diferents escenaris, a més de desenvolupar models de predicció de la qualitat en la distribució de l’aigua.

Casos d’estudi a Catalunya, al nord d’Alemanya i a Itàlia

El consorci SafeCrew, format per instituts de recerca, centres tecnològics, distribuïdors d’aigua, petites i mitjanes empreses i agències mediambientals, treballarà en quatre casos d’estudi, un a Catalunya, dos al nord d’Alemanya i un a Itàlia, mitjançant els quals s’impulsaran nous mètodes de mesura i control de la qualitat de l’aigua, tant en la font d’aigua, en el tractament com en la seva distribució, per mantenir una excel·lent qualitat de l’aigua potable al punt de consum.

El cas de l’estudi que es treballarà a Catalunya tindrà lloc a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona, on es desenvoluparà un mètode de predicció de la qualitat del riu a partir de dades de satèl·lit, es provaran processos avançats d’oxidació per a eliminar la matèria orgànica de l’aigua i es desenvoluparan models de predicció de subproductes de desinfecció per a la xarxa de distribució.

L’augment de la temperatura de l’aigua i dels esdeveniments de pluges intenses, es preveu que portin a una major presència de compostos orgànics i microorganismes a les fonts d’aigua, el que comportarà l’adaptació dels processos establerts fins ara per garantir una excel·lent qualitat de l’aigua potable.

En aquest sentit, SafeCrew aportarà noves solucions per als proveïdors d’aigua, per als responsables de l’impuls de noves polítiques i per a les autoritats reguladores, davant els grans reptes que el canvi climàtic planteja al subministrament d’aigua potable a Europa.

Finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea i amb un pressupost global de 3,9 milions d’euros, el projecte SafeCrew està coordinat pel Centre de Recerca de l’Associació Tècnica i Científica Alemanya per al Gas i l’Aigua (DVGW) a la Universitat de Tecnologia d’Hamburg. Compta amb la participació de deu entitats de cinc països entre les que hi ha l’Agència Mediambiental d’Alemanya, l’Agència d’Aigües de Berlín, la Universitat Politècnica de Milà, Eurecat i el Consorci d’Aigües de Tarragona.