El projecte ToughSteel, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, acaba de llençar una convocatòria oberta per ajudar les empreses del sector metal·lúrgic a caracteritzar les propietats de fractura dels metalls per predir esquerdes i prevenir les pèrdues de producció, abordant els reptes de l’avaluació de la conformabilitat i la qualitat de les peces.

Pimes i empreses del sector del metall podran accedir a un innovador servei de caracterització de la tenacitat a la fractura patentat per Eurecat d’acord amb la metodologia del TEF (Treball Essencial de Fractura) per predir fissures i la resistència a l’impacte de xapes metàl·liques d’alta resistència. Aquest mètode és un dels més adequats per avaluar la resistència a la iniciació i propagació d’esquerdes en xapes metàl·liques fines, ja que els valors obtinguts mitjançant aquesta metodologia innovadora són útils per avaluar la susceptibilitat dels productes de xapa metàl·lica a esquerdar-se i predir els problemes relacionats amb les esquerdes en servei que no poden abordar-se amb els criteris de ductilitat convencionals.

L’objectiu de la convocatòria de ToughSteel és “oferir a les empreses la possibilitat de provar gratuïtament com un enfocament innovador de caracterització de la tenacitat de fractura pot resoldre els seus problemes”, explica el coordinador tècnic de ToughSteel i investigador de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, David Frómeta.

Segons assenyala, “les empreses que ho sol·licitin podran obtenir dades per avaluar la resistència a la fractura dels seus materials”, un fet que pot propiciar un increment de l’ús de nous materials d’alta resistència per a productes d’alt valor afegit en diferents aplicacions.

La convocatòria està oberta i s’estendrà des de l’1 fins al 31 d’octubre. Els sol·licitants podran proposar un problema que serà resolt pels socis de ToughSteel i rebran serveis tècnics, assessorament i visibilitat mitjançant els canals del projecte.

Després de l’avaluació de les propostes durant el mes de novembre, les sol·licituds seleccionades començaran les seves activitats al desembre. Aquestes es desenvoluparan fins al març de 2023 i es clouran amb un taller públic per presentar els principals resultats obtinguts.

El projecte ToughSteel involucra i compromet els principals actors de la comunitat del conformat de xapa metàl·lica amb l’objectiu de promoure, difondre i transferir els coneixements adquirits sobre l’ús de la tenacitat de fractura com a eina per abordar els problemes d’esquerdes en el conformat i el rendiment en servei dels acers avançats d’alta resistència.

Coordinat per Eurecat, el projecte ToughSteel és executat per un consorci de vuit institucions de quatre països europeus, entre els quals hi ha la Luleå Tekniska Universitet, la Universitat Catòlica de Lovaina, el centre de recerca CRF de Stellantis, la Jernkontoret, UNESID – Unió d’Empreses Siderúrgiques, l’Associació Italiana de Metal·lúrgia (AIM) i UNE com a organisme d’estandardització.