La impressió 3D està considerada una de les tecnologies clau per als propers anys gràcies a les facilitats que ofereix a l’hora de realitzar proptotips i tirades curtes. En aquest sentit, una tecnologia desenvolupada per Eurecat permet millorar la propietat de les peces obtingudes.

Obtenir peces més lleugeres i de disseny disruptius ara és possible

La tecnologia CFIP és un post-procés per a impressió 3D desenvolupat per Eurecat i en procés de patent, el qual millora de manera significativa les propietats mecàniques de les peces obtingudes per impressió 3D (principalment en termes de rigidesa i resistència). Per aconseguir-ho, s’injecten de fibres de reforç continues dins de la peça.

Al ser un post-procés, la tecnologia CFIP permet treballar amb qualsevol tipus de tecnologia d’impressió 3D i materials, ja sigui plàstics, metalls o ceràmics, permetent obtenir per exemple una peça de titani reforçada amb fibres de carboni. Ademés, les fibres poden situar-se en totes les direccions dins de la peça seguint trajectòries complexes prèviament dissenyades amb total llibertat.

Avantatges de le tecnologia CFIP

La tecnologia CFIP no està limitada exclusivament a tecnologies d’impressió 3D si no que també es poden reforçar peces obtingudes amb altres processos, encara que amb menys llibertat de disseny a l’hora de situar les fibres. Una altre avantatge disruptiu de la tecnologia es que permet unir de manera integral diferents peces fabricades amb diferents tecnologies i materials.

En aquest sentit, el CFIP pot actuar d’enabling technolohgy per impulsar l’ús de la impressió 3D de components amb altes propietats mecàniques i pes reduït. Els bons resultats aconseguits demostren el valor afegit que aporta aquesta tecnologia en sectors com l’esport  (el manillar d’una bicicleta), el sector salut (per exemple per produir exoesquelets o fèrules) o en els sectors automoció i aeroespacial.

Tecnologia CFIP per empreses

A més de la conceptualització i del desenvolupament complet de la tecnologia CFIP per part d’Eurecat, la col·laboració amb empreses també ha estat clau per desenvolupar una tecnologia rellevant pel mercat i per explorar possibles vies de col·laboració per mitjà de projectes orientats a demostrar-ne el potencial.

En aquest tipus de projectes, Eurecat es responsabilitza de la part del disseny i de l’optimització de peces, la fabricació i validació, així com l’anàlisi dels costos per avaluar-ne la viabilitat econòmica.

Estàs interessant en la tecnologia CFIP per al teu sector? Contacta amb marc.crescenti[at]eurecat.org