L’empresa Pont Aurell y Armengol i el centre tecnològic Eurecat han posat en marxa un projecte destinat a desenvolupar nous materials avançats, a partir de restes de moquetes i de teixits de revestiments, un procés que permetrà valoritzar les 452,1 tones de residus que genera la companyia anualment.

En concret, el projecte, anomenat MOTE, ha establert un esquema d’economia circular per valoritzar les restes de moqueta i de teixits de revestiments generats en el procés productiu de la companyia, els quals s’han utilitzat com a matriu en el desenvolupament de materials compostos termoplàstics per a la fabricació de peces plàstiques.

En aquest sentit, “el tractament de les restes de moqueta i de teixits de revestiment a través de vies innovadores per produir materials d’alt valor afegit, així com la reintroducció dels seus components en el procés productiu, es presenta com una oportunitat essencial i de gran rellevància”, apunta Mª Eugenia Rodríguez, directora de la Unitat de Materials Compostos d’Eurecat.

Amb el desenvolupament de metodologies de valorització i de reciclatge dels residus, “s’evita la seva incineració, el que genera un important benefici ambiental, a més d’aportar un benefici econòmic a la companyia”, afegeix Mercè Armengol, responsable de qualitat i membre del consell d’administració de Pont Aurell y Armengol.

Per aconseguir aquest objectiu, s’han plantejat tres etapes, la primera de les quals ha consistit en un estudi sistemàtic que ha permès establir les principals característiques fisicoquímiques dels materials, així com procediments de separació i triturat per obtenir fraccions d’elevada qualitat dels diferents components de les catifes i dels teixits de revestiment.

La segona etapa s’ha basat en l’estudi i la selecció d’additius per preparar materials compostos a partir del residu per extrusió-compounding. En la tercera etapa, s’han determinat paràmetres reològics, tèrmics i mecànics dels compounds desenvolupats.

En paraules de Mª Eugenia Rodríguez, els resultats del projecte, que s’inscriu dins de la convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de Residus per al foment de l’economia circular, “ajuden a millorar la gestió del procés i a reduir la quantitat de teixits que han de ser gestionats com a residu creant noves vies per a la seva valorització”.

A més, “ha permès obtenir el coneixement suficient per escalar els resultats del projecte i obtenir productes d’alt valor afegit a partir de moquetes i teixits de revestiment amb la consegüent millora en el balanç econòmic i ambiental”, recalca la responsable de qualitat i membre del consell d’administració de Pont Aurell y Armengol.

3.793.349 milions de tones de residus industrials

A Catalunya, durant l’any 2017 es van generar 3.793.349 milions de tones de residus industrials, dels quals 70.940 provenien de la indústria tèxtil (tèxtil, calçat i pell), representant un 1,9 per cent del total de residus industrials. D’aquest sector només el 50,2 per cent s’envia a valorització, i la resta, 35.352,5 tones es destinen a l’abocador o a incineració.