El projecte europeu STOP-IT, en el qual participa el centre tecnològic Eurecat, ha desenvolupat un Sistema de Notificació d’Advertència Pública (PWNS, de l’anglès Public Warning Notification System) per detectar i reportar incidències als usuaris i ciutadans, amb l’objectiu de vetllar per les infraestructures de subministrament d’aigua.

STOP-IT té com a objectiu “crear eines tecnològiques d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs o riscos naturals”, explica el director de la Unitat d’IT Security d’Eurecat, Juan Caubet. A més, “permetrà mesurar l’eficàcia de les tecnologies actuals i proposar noves mesures pal·liatives més eficients o complementàries per prevenir futures amenaces”, detalla.

La creació d’aquesta eina “posa en marxa la primera fase de la plataforma STOP-IT per detectar, mitigar i alertar sobre els riscos en la infraestructura d’aigua de forma integral”, assegura Aitor Corchero, investigador sènior d’Eurecat.

“Aquest sistema de notificació estandarditzada d’alertes és el resultat de processar dades en temps real des de diferents fonts externes i reportar-los tant a la plataforma STOP-IT com a la ciutadania per minimitzar els impactes colaterals”, afegeix Corchero.

En una etapa inicial, l’incident ha de ser validat per un operador en la majoria de casos i, posteriorment, es notifica l’anomalia al sistema que, al realitzar una comprovació creuada amb altres dades relacionades amb incidents de diverses fonts, pot identificar la situació de risc.

Tot seguit, l’avaluació s’envia a la interfície de visualització per a les empreses d’aigua, que inicia un pla de resposta amb accions per executar quan sorgeixin situacions específiques. Aquestes accions es basen en diferents paràmetres establerts pels operadors d’aigua i poden incloure mesures correctives i de mitigació. El sistema també envia la informació i les instruccions que s’han de seguir als usuaris i als ciutadans, mitjançant canals com el correu electrònic, notificacions mòbils o missatges de text, entre d’altres.

Les agències de l’aigua, els reguladors, els municipis i les agències ambientals poden beneficiar-se d’aquest Sistema de Notificació d’Advertència Pública, així com els operadors industrials. Els plans de resposta i les llistes d’accions a dur a terme en determinades situacions es poden definir de forma individual i personalitzada en funció de les necessitats.

Entre les tecnologies que s’estan utilitzant i desenvolupant en el projecte, s’inclouen la combinació i integració de tecnologies del mercat com sistemes d’alerta ciutadana i bloquejadors intel·ligents. A més, el projecte inclourà tecnologia més innovadora, com un sistema basat en tecnologia Blockchain per protegir dades sensibles o algoritmes de detecció de contaminacions de l’aigua.

El projecte compta amb la col·laboració de 23 socis de tot Europa i Israel, i està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea dins la convocatòria “Prevention, detection, response and mitigation of the combination of physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe”.