Accelerar la implementació de les fonts alternatives d’aigua com la reutilització i la dessalinització “és clau en un escenari on la sequera i efectes del canvi climàtic són cada cop més evidents”, segons ha subratllat avui el director de la unitat tecnològica d’Aigua, Aire i Sòls del centre tecnològic Eurecat, Xavier Martínez Lladó, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua.

En les seves paraules, “els models climàtics preveuen que plourà de manera més puntual i concentrada o directament que el volum de precipitacions disminuirà a Catalunya”, de manera que “cada cop és més important, no només fer un ús eficient dels recursos que tenim i, per exemple, millorar amb qüestions com les pèrdues que es tenen a les xarxes de distribució o reduir el consum de l’aigua en tots els usos, sinó que també és fonamental potenciar les fonts alternatives, especialment la reutilització i la dessalinització”.

En el primer cas, Xavier Martínez Lladó insisteix en què “és necessari implementar més esquemes de reutilització d’aigua per a més usos, com són l’industrial, l’agrícola, el mediambiental i l’urbà”.

Respecte la dessalinització d’aigua de mar, segons exposa el director de la unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, “és important implementar-la en el territori, però també desenvolupar tecnologies que utilitzin un menor consum energètic, ja que té un impacte en emissions considerable”.

En paral·lel, afirma, “és estratègic no deixar de banda la qualitat de l’aigua”, ja que “cada cop els estàndards de qualitat són més estrictes, però cada vegada en fem un ús més intensiu”.

Des de la seva òptica, el fet que els recursos disminueixin “fa que les substàncies que descarreguem en el cicle de l‘aigua cada vegada estiguin més concentrades”, per tant, també “serà molt rellevant desenvolupar tecnologies que permetin un millor control de la contaminació i una millor eliminació d’aquests elements, perquè la qualitat de l’aigua no s’empobreixi”.

Es tracta, argumenta, de “tenir una qualitat de l’aigua excel·lent i, no només a nivell de substàncies que siguin perjudicials per a les persones, sinó també perquè els ecosistemes aquàtics puguin fer les seves funcions ecosistèmiques de forma òptima”.

La generació de recursos alternatius d’aigua i l’eficiència en el seu ús “són claus per assolir la resiliència climàtica i fer front a la sequera”, apunta el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira.

“El 2022 a Catalunya es varen reutilitzar gairebé 70 Hm3 d’aigua, una mica menys que la meitat de la capacitat del pantà de Sau, és un gran volum, però representa aproximadament un 10 per cent del volum total d’aigües residuals”, afegeix Miquel Rovira.

Això significa que “per cada litre reutilitzat n’aboquem encara 9 al medi”, especifica el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, per a qui “el potencial de creixement és enorme i la tecnologia ho farà possible”, en la línia de “desenvolupar solucions i estratègies que permetin fer un ús més eficient de l’aigua i els recursos que porta associats”.