El Centre d’Innovació en Tecnologies de Dades i Intel·ligència Artificial (CIDAI) ha incorporat sis noves entitats membres, totes elles demandants de tecnologies basades en les dades i la intel·ligència artificial, amb la finalitat d’accelerar l’adopció d’aquestes tecnologies per part d’empreses i de la societat i impulsar l’ecosistema català d’intel·ligència artificial.

En conjunt, mitjançant la nova estructura de membres del CIDAI, s’hi han incorporat organismes i entitats amb les quals consolida el seu abast en els sectors de les indústries culturals i basades en l’experiència, amb 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) i el Festival Cruïlla; de la mobilitat, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant l’entitat AMB Informació i Serveis, S.A. (AMB Informació) i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona; de les finances, amb Caixa Enginyers; i de l’aigua, amb el Centre Tecnològic de l’Aigua (CETAQUA).

Com assenyala el director del CIDAI i director de l’Àrea Digital del centre tecnològic Eurecat, Joan Mas, “comptar al CIDAI amb noves empreses i entitats que volen incorporar innovació tecnològica, materialitza un dels objectius de l’estratègia Catalonia.AI d’ampliar l’abast d’aquesta innovació a partir de l’adopció de la intel·ligència artificial en el teixit empresarial i social a Catalunya”.

A més, “la relació i el treball conjunt amb els nous membres permet identificar els reptes que afronten aquestes entitats, per així desenvolupar projectes que els donin resposta i siguin tractors de l’arribada d’aquestes tecnologies als diversos sectors empresarials, cercant també un major impacte territorial”, assenyala el gerent del CIDAI, Marco Orellana.

Emmarcat dins de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya, Catalonia.AI, el CIDAI és una iniciativa publicoprivada que promou i impulsa la transferència de solucions tecnològiques basades en dades i intel·ligència artificial fiable i d’alt valor per al teixit social i empresarial.

El CIDAI està coordinat pel centre tecnològic Eurecat i integra com a socis la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, els centres Barcelona Supercomputing Center, el Centre de Visió per Computador, la Fundació i2CAT i l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI)-UPC, a més de les empreses Huawei, NTT DATA, Microsoft, SAP i SDG Group. I compta com a membres amb AMB Informació, l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona, Caixa Enginyers, el Centre Tecnològic de l’Aigua (CETAQUA), 3Cat i el Festival Cruïlla.