L’evolució d’Internet cap al metavers obre nous reptes i també oportunitats perquè les empreses i destinacions turístiques marquin estratègies per crear serveis i productes que millorin la qualitat de l’experiència turística, així com nous continguts que impactin als usuaris i comunitats en espais virtuals que potenciïn la complementarietat entre el món físic i el virtual.

De fet, s’estan implementant iniciatives com la creació de bessons digitals per mostrar allotjaments turístics abans del viatge, esdeveniments virtuals, videojocs de realitat virtual i augmentada per mostrar una destinació i els seus recursos, la compra o regal de NFTs després de la visita i les primeres destinacions comencen a anunciar la seva presència al metavers, tal com es va explicar a la sessió sobre el turisme de futur de la 10ena edició del Forum TurisTIC, organitzat pel centre tecnològic Eurecat.

En aquest sentit, el comportament híbrid de la societat pot permetre generar nous productes turístics per viure experiències diferents durant tot el ‘customer journey’, és a dir, el conjunt d’interaccions que duu a terme el turista de compra i amb la marca durant el viatge.

A la nova revolució de les telecomunicacions que suposa el metavers “la part de la transaccionabilitat dels recursos, el ticketing, la reserva i els programes de recompenses també seran fonamentals per generar engagement amb el consumidor i proporcionar eines de mesura i de màrqueting que permetin destacar el producte turístic en un mercat molt competitiu per aconseguir captar l’atenció dels usuaris”, explica Roberto Romero, d’Accenture Interactive, Metaverse Continuum Business Group. “Generar comunitat al voltant d’una marca, producte o servei hauria de ser la prioritat de tots els agents del sector del turisme per entendre els nous perfils de consumidor i generar campanyes orientades a aquest mercat massiu”, afegeix.

Davant l’evolució d’aquest nou món, el llicenciat en filosofia Javier Jurado assenyala que “el desenvolupament d’un nou marc regulador flexible, però degudament orientat, sembla inevitable per mitigar els potencials efectes addictius i alienadors del metavers”, ja que “la neutralitat de la tecnologia és un mite periclitat”.

Segons Jurado, “l’experiència íntima i genuïna del turista real mai serà totalment desplaçada, com no ho han estat les relacions socials directes i cara a cara, per les més fantàstiques experiències que ens pugui oferir el metavers”.

En aquest sentit, el director científic de l’Àrea de Turisme del centre tecnològic Eurecat i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Salvador Anton Clavé, reflexiona sobre el temps dels valors en què ens trobem a l’actualitat arran del Forum TurisTIC. “Per fer turisme necessitem temps, que és una qüestió de disponibilitat, però també és una qüestió d’ús i la tecnologia ens porta nous usos del nostre temps que poden generar noves dinàmiques que poden ser inesperades”, diu, per assenyalar que “és temps de valors i de pensar què fem quan estem utilitzant la tecnologia per a l’activitat turística”.

Pel que fa a l’aplicació de la tecnologia al turisme, cal tenir en compte que es tracta d’un sector de petites i mitjanes empreses. “La democratització de la tecnologia permet que cada vegada més empreses pugin beneficiar-se de les dades i de la Intel·ligència Artificial, que aprèn d’aquestes dades i pren decisions”, explica el responsable de projectes de la Unitat Data Science and Big Data Analytics d’Eurecat, Joan Borràs.

Tot i així, assegura que ens trobem davant el repte d’extreure el màxim rendiment i valor a les dades i que “encara calen sistemes intel·ligents adaptats a les necessitats de cada empresa”.

El Forum TurisTIC és organitzat anualment pel centre tecnològic Eurecat i promogut per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació la Caixa, Pal Robotics, Resol i Voilà.