El centre tecnològic Eurecat ha posat a disposició de la societat les seves capacitats multitecnològiques per fer front al COVID-19, les quals engloben el desenvolupament de dispositius, de programari i maquinari per al tractament de dades, d’expertesa en intel·ligència artificial aplicada a la bioinformàtica, infraestructures per a assajos i anàlisis biotecnològics i la creació de plataformes i transferència de coneixement, entre d’altres.

En les darreres setmanes, el centre tecnològic està aportant la seva expertesa en el disseny i desenvolupament integral de productes sanitaris, utilitzant el coneixement i l’experiència en materials plàstics, metàl·lics, materials compòsits, tèxtils o la combinació dels mateixos i els seus processos de transformació, per portar el producte desenvolupat i assajat a l’homologació al mercat, com ha fet en el cas de l’assaig de tèxtils i altres materials per a la creació de mascaretes quirúrgiques.

Per a dispositius i equips mèdics, Eurecat compta amb la capacitat d’implementar electrònica impresa i software en solucions, principalment, d’Internet de les Coses.

Tecnologies digitals en l’àmbit de la salut

En l’àmbit de les tecnologies digitals, Eurecat comparteix amb altres organitzacions la seva àmplia trajectòria en el desenvolupament de projectes relacionats amb processos infecciosos, anàlisis de dades de pacients UCI amb risc de processos infecciosos i sèpsies, que inclouen dades de monitoratge intensiu en UCI, dades clíniques i epidemiològiques.

També està posant a disposició del sector mèdic i sanitari els coneixements per desenvolupar aplicacions i plataformes per a la gestió i analítica de dades mèdiques, i per aplicar tècniques estadístiques i bioinformàtica, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial en tot el cicle de vida de les dades.

Eurecat ha posat també a disposició les capacitats en analítica de dades, com a coordinador del CIDAI (Centre per a la Innovació en Dades tecnològiques i Intel·ligència Artificial de Catalunya), i les capacitats del Clúster de computació propi que permet abordar projectes de Big Data i d’intel·ligència artificial complexos i amb altes demandes de computació, així com analítica de dades per a l’establiment de patrons de mobilitat.

En l’àmbit de la telemedicina, Eurecat ha desenvolupat diferents eines que fan possible el monitoratge a distància dels pacients, de forma que es pot fer un seguiment molt pautat de la seva evolució.

Capacitats en l’àmbit de la biotecnologia

El Centre de Ciències Òmiques, una unitat mixta d’Eurecat i la Universitat Rovira i Virgili, compta amb la tecnologia i trajectòria en la cerca de biomarcadors i la integració de les dades obtingudes en diferents tecnologies òmiques.

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, per la seva banda, disposa dels reactius i de la infraestructura per a portar a terme assajos de neteja microbiana requerits en les proves per a validar les mascaretes produïdes amb material tèxtil per a ús sanitari.

Integració de projectes per assolir la màxima agilitat

En aquest respecte, Eurecat està també fomentant la integració dels projectes destinats a aportar el material mèdic necessari en els quals participa, per contribuir a avançar cap a una estandardització orientada a donar una resposta a molt curt termini a les peticions i a la producció del màxim volum d’unitats.

Formació de talent

El centre tecnològic ofereix també assessorament sobre bones pràctiques i teletreball, així com continguts formatius online relacionats amb diferents àmbits tecnològics.