El centre tecnològic Eurecat treballa en el projecte europeu OPADE per a la identificació de biomarcadors clau en el trastorn depressiu major per donar suport als professionals sanitaris en la seva presa de decisions i augmentar la precisió en la diagnosi i el tractament antidepressiu.

En concret, l’equip investigador d’Eurecat se centra en l’anàlisi de diferents dades multiòmiques de centenars de pacients amb depressió severa “per buscar biomarcadors predictius que permetin dur a terme un diagnòstic més precís per orientar el seu tractament de manera individualitzada gràcies a la medicina personalitzada”, explica Núria Canela, directora de Unitat del Centre de Ciències Òmiques (COS), una unitat mixta entre la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat.

OPADE se centra en l’eix microbiota-cervell, que té un paper important en la salut mental i, en particular, en els trastorns depressius majors, aprofundint en el coneixement dels mecanismes involucrats en aquests trastorns i la seva relació amb la microbiota i la salut intestinal.

En el marc del projecte, es desenvolupa una eina predictiva d’intel·ligència artificial dotada d’aprenentatge automàtic, que s’entrenarà a partir de l’avaluació cognitiva i els paràmetres bioquímics, de forma que pugui predir l’eficàcia dels antidepressius i personalitzar el tractament.

A més, s’està desplegant una eina d’apoderament dels pacients que inclou una sala de xat per capturar les seves històries i donar consells per millorar la seva qualitat de vida.

Entre altres objectius, el projecte pretén establir perfils de pacients per predir i optimitzar l’eficàcia dels antidepressius prescrits amb un augment de la taxa de remissió, així com millorar la precisió diagnòstica per a la prevenció primària.

El projecte OPADE, liderat per l’Institut Europeu de Recerca Biomèdica de Salern, està format per 14 organitzacions de deu països diferents.

Medicina personalitzada aplicada a la depressió major

Cal assenyalar que més de 280 milions de persones pateixen depressió major arreu del món i que el 75 per cent no són tractats. A més, dels pacients que estan sota medicació, no més del 6 per cent es beneficien d’un tractament precís.

Davant aquesta situació, “la recerca de la medicina personalitzada, des del diagnòstic fins al tractament, és un aspecte clau de l’atenció a la salut mental”, subratlla l’investigador de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat Salvador Fernández.

La medicina personalitzada consisteix, essencialment, en l’ús de la informació genètica i d’altres biomarcadors moleculars, ambientals i d’estil de vida, amb l’objectiu principal de millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties, i ajudar a seleccionar el tractament més adequat per a cada pacient.

Per al desenvolupament de teràpies personalitzades, “és necessari caracteritzar els individus a nivell molecular, el que implica l’ús de tecnologies avançades per recopilar la informació de tot el genoma, les proteïnes i les petites molècules d’una mostra”, explica el director de l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat, Antoni Caimari.

En aquest sentit, les tecnologies òmiques com la genòmica, proteòmica i metabolòmica, entre d’altres, “permeten l’anàlisi de grans quantitats de dades biològiques sobre individus i poblacions i, així, ajuden a la caracterització de les patologies i a la interpretació de la resposta terapèutica”, afegeix Caimari.