La plataforma #SARSaigua_CAT informa de la presència, tendències i oscil·lacions de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals d’entrada de diverses depuradores catalanes, dins del projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals’, iniciat el passat juliol pels Departaments de Territori -a través de l’ACA- i de Salut, juntament amb Eurecat, l’ICRA i la UB.

Amb controls analítics duts a terme en un total de 56 depuradores catalanes que sanegen el 80 per cent de les aigües residuals generades a Catalunya, el Departament de Salut i el Procicat disposen d’una variable més a l’hora de prendre decisions per reduir la propagació del coronavirus.

El monitoratge consisteix en la presa de mostres a l’aigua d’entrada de les depuradores (abans del seu tractament). Posteriorment, les mostres es transporten, amb totes les mesures de seguretat, a 3 laboratoris vinculats als centres de recerca i tecnològics de referència. La quantificació de les traces genètiques del SARS-CoV-2 es fa mitjançant l’amplificació de l’ARN present a les mostres amb un mètode on s’analitza la concentració de l’ARN viral mitjançant una PCR quantitativa. Els resultats es tenen en 48 hores.

Els resultats dels darrers mesos, i que ara s’obren a la ciutadania després de calibrar la metodologia, s’han posat al servei del Departament de Salut per la presa de decisions i mesures durant els darrers mesos de la pandèmia, buscant la detecció precoç de la circulació del virus en àrees determinades i com un indicador addicional de l’evolució i tendències de la circulació del virus a les diferents comarques de Catalunya.

Coordinació amb el món de la recerca

La xarxa de seguiment per analitzar l’evolució de la COVID-19 a Catalunya està coordinada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha finançat el projecte amb 400.000 euros, amb els principals centres de recerca catalans com Eurecat, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i la Universitat de Barcelona.

En aquest sentit es compta amb la participació de tres laboratoris, dos d’ells de la Universitat de Barcelona (UB) especialitzats en l’anàlisi de virus en mostres ambientals i clíniques (el laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics i el laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut Pública i Seguretat Alimentària), i l’altre d’Eurecat, especialitzat en la investigació en biomarcadors en diverses àrees de salut, alimentació i medi ambient, dins de l’Àrea de Biotecnologia del centre tecnològic.

Aquesta xarxa es suma a la d’altres països europeus (Països Baixos, Suïssa, Regne Unit, Espanya, entre d’altres) que han començat a monitoritzar la concentració de les traces genètiques del SARS-CoV-2 en aigües residuals com a eina per anticipar possibles nous rebrots i per avaluar l’efectivitat de les mesures de contenció implementades.

La component de recerca del projecte català és homologable i posiciona Catalunya entre les iniciatives més avançades dels països europeus en aquest àmbit, tal com es dedueix de la informació aportada a les reunions de la “Surveillance of COVID-19 virus in wastewater: Where we stand” on s’ha constatat que és possible fer detecció avançada del SARS-CoV-2 a partir de l’anàlisi de les aigües residuals i, alhora, la necessitat de fer recerca per tal d’estandaritzar els mètodes amb l’objectiu que els resultats siguin fiables.

Així mateix, Eurecat particularment crea sinergies amb la “Feasibility assessment for an EU-wide Wastewater Monitoring System for SARS-CoV-2 Surveillance”, exercici de monitorització al llarg de tot Europa en un nombre seleccionat de plantes de tractament d’aigües residuals, i continua reforçant la línia d’investigació iniciada per SEWERS4covid, solució per pronosticar brots epidèmics en temps real mitjançant l’anàlisi d’aigües residuals, a partir de la utilització d’eines de microbiologia i d’Intel·ligència Artificial, que ha estat el projecte guanyador de la hackató organitzada per la Comissió Europea #EUvsVirus.