El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte CARBODIN, de l’anglès “Car Body Shells, Doors and Interiors”, que contribuirà a la fabricació de trens de passatgers més lleugers i sostenibles des del punt de vista energètic, mitjançant el desenvolupament de motlles modulars innovadors per a la fabricació de carrosseria i carcasses de vagons utilitzant materials compòsits.

En el marc del projecte, “es dissenyaran i desenvoluparan motlles i utillatges innovadors i versàtils que donaran pas a una nova generació de carcasses de la carrosseria utilitzant materials compostos per aconseguir vehicles significativament més lleugers”, de manera que permetin transportar “més passatgers dins dels mateixos límits de càrrega d’eix, utilitzin menys energia i tinguin un impacte reduït en la infraestructura ferroviària”, explica la directora de la Unitat de Materials Compòsits d’Eurecat, María Eugenia Rodríguez.

En aquesta línia, “un pas important serà el disseny intel·ligent on es combinaran diferents tecnologies de fabricació de motlles que ens permetin generar utillatges per al conformat de compòsits de manera eficient reduint així el temps de fabricació i a un cost competitiu”, afirma.

Altres passos previstos en el projecte “seran el disseny del sòl interior del tren, el desenvolupament d’un configurador per a l’interior amb realitat virtual i circuits elèctrics impresos que estalviïn pes”, afegeix la responsable de Desenvolupament de Negoci Ferroviari i Logística d’Eurecat, Laia Garriga.

En aquest sentit, es treballarà en un nou concepte de portes innovadores, orientat a “crear noves estructures de material compòsit lleuger per millorar el consum d’energia, el soroll i la transmissió tèrmica i incloure un accés millorat per a persones amb mobilitat reduïda”, explica Garriga.

També es desenvoluparan nous conceptes modulars per a interiors del tren que “permetran als operadors adaptar la disposició del vehicle a les condicions d’ús reals, i milloraran els fluxos de passatgers, optimitzant tant la capacitat del vehicle com els temps d’estada”, destaca la responsable de Desenvolupament de Negoci Ferroviari i Logística del centre tecnològic.

Per part d’Eurecat, la Unitat de Materials Compòsits lidera el projecte i, transversalment, hi participen les Unitats d’Advanced Manufacturing Systems, Desenvolupament de Producte, Impressió Funcional i Dispositius Integrats, Tecnologies Audiovisuals, Big Data & Data Science i Consultoria.

CARBODIN ha estat seleccionat a la convocatòria europea Shift2Rail, la iniciativa per al desenvolupament de projectes d’investigació avançada i solucions per al transport ferroviari europeu, dins del programa de la Comissió Europea Horizon 2020, i compta amb un pressupost de 3,3 milions d’euros.

El consorci de CARBODIN està format per 14 socis de 7 països europeus, que engloben Espanya, Grècia, Alemanya, Itàlia, França, Polònia i la República Txeca. Conjuntament amb Eurecat, hi participen les empreses MASATS, Composites Aragón,  CADM-Automotive Group, SMT, CG Rail i VUZ; els centres de recerca EURNEX, EKETA i AIMEN; els centres universitaris RWTH Aachen University, Sapienza Università di Roma i Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE, i l’associació ferroviària UIC.

Per la seva banda, RailGrup Clúster d’Empreses Ferroviàries i ERCI European Railway Clusters Iniciative donaran suport al projecte per potenciar-ne la difusió de resultats.

Eurecat també col·laborarà en un segon projecte, liderat per la International Union of Public Transport (UIPT), finançat amb un 2,9 milions d’euros i amb un termini d’excussió de 30 mesos.

Participació d’Eurecat a la Setmana del Transport Ferroviari – Rail Live

En el marc de la Setmana del Transport Ferroviari – Rail Live, la responsable de Desenvolupament de Negoci Ferroviari i Logística d’Eurecat, Laia Garriga, participa avui amb la ponència “Intel·ligència artificial i robòtica: cerca de la perfecció en la producció, la inspecció i l’operació ferroviària”.