El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) acollirà els assajos del projecte Bloc-replastic, que desenvoluparà un prototip de bloc prefabricat per a la construcció fet de terra compactada i de plàstic reciclat, al seu Laboratori d’Anàlisi i Caracterització de Materials, a les instal·lacions de Cerdanyola del Vallès.

Bloc-replastic és un projecte liderat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) i subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb la participació d’Eurecat i de l’empresa Fetdeterra, dins la convocatòria d’ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular 2017.

Els residus de plàstic representen, aproximadament, un total de 0,3 milions de tones anuals a Catalunya i 25,1 milions de tones anuals a Europa. Alguns d’aquests residus es poden valoritzar per millorar el comportament tèrmic d’alguns productes i reduir l’impacte ambiental. En aquesta línia, el projecte Bloc-replastic arribarà al mercat per reduir i valoritzar residus plàstics com a materials de construcció.

En paraules del cap del Laboratori d’Anàlisi i Caracterització de Materials d’Eurecat, Carles Rubio, doctor en biologia, “els assajos permetran caracteritzar d’una banda la dinàmica tèrmica de les mostres de terra amb plàstic reciclat, i d’altra banda les propietats mecàniques, comprovant la valorització assolida en funció de les diferents concentracions utilitzades”.

L’objectiu és que el prototip de bloc prefabricat fet amb terra i residus plàstics, per les seves característiques tècniques, formals i de costos, “es pugui posicionar avantatjosament al mercat”, afegeix Rubio.