Un grup d’investigadors, liderat pel centre tecnològic Eurecat, desenvoluparà noves eines per facilitar la sistematització de la reutilització d’aigua residual depurada, que a Catalunya actualment assoleix un percentatge del 5 per cent, i garantir-ne la seva qualitat.

Segons el director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls d’Eurecat, Xavier Martínez-Lladó, el projecte, anomenat SUGGEREIX, “pretén integrar la informació relacionada amb la gestió de la qualitat de l’aigua en processos de regeneració i reutilització i generar nou coneixement que permeti desenvolupar criteris uniformes”.

El projecte d’R+D, finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua i amb un pressupost de 321.727 euros, “ajudarà a consolidar l’aigua regenerada com a font de subministrament d’aquest recurs a Catalunya”, afegeix Martínez-Lladó.

En aquesta línia, es crearà una base de dades que inclourà iniciatives rellevants de reutilització que s’han dut a terme a Catalunya i a nivell internacional, es desenvoluparà un Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD) per tal de poder recomanar sistemes de tractament i estratègies de monitoratge, i s’elaborarà una guia pràctica per a la seva correcta implementació.

Les metodologies desenvolupades es validaran en tres casos d’estudi a escala real amb diferents esquemes de regeneració i usos de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Tossa de Mar i a Lloret de Mar.

El projecte compta amb un consorci en el qual, a banda del centre tecnològic Eurecat, hi participen l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), el centre tecnològic Cetaqua, el Catalan Water Partnership i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).