El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) lidera el projecte europeu Sharework que portarà al mercat un nou sistema intel·ligent integrat per diferents mòduls de software, amb el propòsit d’impulsar el treball conjunt entre operaris i robots sense necessitat de barreres físiques de protecció, incrementant la productivitat dels processos i millorant l’ergonomia dels llocs de treball on s’implanti.

En concret, Sharework, que significa Safe and effective HumAn-Robot coopEration toWards a better cOmpetiveness on cuRrent automation lacK manufacturing processes, establirà un sistema modular pensat per adequar la robòtica col·laborativa a cada procés industrial i als propis treballadors, i que a més permetrà l’adaptació dels robots existents a cada planta per a una cooperació més efectiva amb els humans.

Sharework està finançat íntegrament per la Comissió Europea i es durà a terme a Espanya, Itàlia, Luxemburg, França, Alemanya i Grècia, amb el propòsit que les indústries puguin comptar amb “un sistema d’intel·ligència artificial destinat a la millora de l’eficiència dels processos de fabricació, garantint al mateix temps la seguretat del treballador”, remarca el coordinador del projecte, Jesús Pablo González.

L’objectiu, segons explica el coordinador tècnic de Sharework, Daniel Martín, de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat, és desenvolupar un sistema de robòtica col·laborativa “capaç d’entendre l’entorn i les accions humanes a través de coneixement i de sensors i prediccions d’estats de futur i amb l’habilitat de fer que el robot actuï d’acord amb això”.

Està prevista a més la transferència de les solucions Sharework a altres entorns industrials rellevants, mitjançant el desenvolupament d’un sistema adaptable a diferents processos industrials de muntatge i de producció.

Es calcula que actualment al món hi ha 2 milions de robots, especialment en la indústria de l’automoció, on la Unió Europea és un dels líders mundials.

Encara que els robots col·laboratius representen únicament 5.000 unitats, la reducció del seu preu i l’auge de la Indústria 4.0 han augmentat les inversions en automatització i han comportat un major interès per part de les empreses a invertir en cobots, dels quals la valoració al mercat s’espera que arribi als 3,7 bilions d’euros el 2023, donada l’alta taxa de retorn de la inversió.

El desenvolupament del sistema també contempla l’estudi continu dels factors humans, amb l’objectiu d’adaptar i millorar la percepció per part de l’usuari.

Implantació en quatre tipus d’escenaris industrials reals

En aquest escenari de creixement de la robòtica col·laborativa, Sharework començarà amb l’aplicació de la col·laboració home-robot en quatre tipus d’escenaris industrials reals en els sectors de l’automoció, el ferrocarril, el metall i la fabricació de béns d’equip.

Per a això, desenvoluparà un software modular basat en la col·laboració home-robot, amb capacitat d’adaptar-se de forma flexible i eficient a les tasques requerides, gràcies a la percepció de l’entorn del robot mitjançant múltiples sensors, el processament intel·ligent de les dades, la realitat augmentada i tecnologia de reconeixement de gestos i de la parla. També es durà a terme una contínua avaluació de l’ergonomia de l’execució de les tasques i es proveirà al treballador de suggeriments de correcció postural.

Fases del projecte

En una primera fase, el projecte analitzarà l’entorn de treball, així com les necessitats del treballador. A continuació, es desenvoluparà la tecnologia necessària per donar resposta al nou paradigma de producció a través de l’aplicació de la col·laboració home-robot, d’una forma sistemàtica i efectiva. Posteriorment, la tecnologia desenvolupada s’avaluarà, validarà i integrarà en l’entorn industrial.

Aquesta nova metodologia de treball s’inscriu en el marc de la denominada Indústria 4.0, una de les innovacions de la qual implica que home i robot se situïn en la mateixa zona de treball i col·laborin combinant les capacitats de tots dos. Perquè sigui possible, és necessari que el robot sigui capaç d’adaptar una sèrie de variables, com velocitat i força, d’una manera flexible per garantir la seguretat del treballador, a més de participar d’una manera eficaç en el procés industrial.

El projecte, que ha començat al novembre de 2018 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2022, compta amb un pressupost de 7,3 milions d’euros i s’emmarca en la línia “Transformant la Indústria Europea” de la convocatòria Horitzó 2020, que té com a finalitat la implementació de tecnologies innovadores d’intel·ligència artificial per a possibilitar la col·laboració efectiva de robots amb treballadors.

Sharework es duu a terme dins d’un consorci format per 15 socis de 6 països diferents (Alemanya, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg) que engloba 6 institucions de recerca (Eurecat, LMS, FRAUNHOFER, CNR, TUDA, RWTH); 8 socis industrials, dels quals 3 són pimes (STRANE-França, STAM-Itàlia, GOIZPER-Espanya) i 5, grans empreses (ASLTOM-Espanya, CEMBRE-Itàlia, NISSAN-Espanya, INTRASOFT-Luxemburg, MCM-Itàlia), a més d’un organisme de normalització (UNE-Espanya).