El centre tecnològic Eurecat lidera tres projectes europeus amb un pressupost total de 6,9 milions d’euros, que impulsen l’optimització de diferents qualitats d’acer per millorar-ne les seves propietats i usos en sectors com els de l’automoció i l’aeronàutic, alhora que busquen aconseguir una reducció de defectes, despeses de manufactura i emissions de diòxid de carboni en la seva fabricació, incrementant la descarbonització de la indústria.

Les iniciatives es mostren aquesta setmana a la fira Steel Tech 2023, l’esdeveniment de referència del sud d’Europa per al sector del metall que reuneix els principals agents de la cadena de valor i se celebra a Bilbao del 25 al 27 d’octubre.

En concret, Eurecat coordina el consorci europeu COOPHS, que treballa per millorar la producció d’acer amb baixes emissions de CO2 per al sector de l’automoció, mitjançant el desenvolupament de processos de fabricació més sostenibles que contribuiran a la seva descarbonització.

“La producció d’acer d’alt rendiment per la via del reciclatge permetrà minimitzar les emissions de CO2 de la indústria automobilística, així com avançar en la sostenibilitat i la competitivitat del mercat europeu de l’acer, en línia amb els objectius del Fons de recerca per al carbó i l’acer (RFCS) i el Pacte Verd Europeu”, assenyala el coordinador del projecte i cap de la Línia de Nous Processos per a Materials Avançats de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Jaume Pujante.

El projecte, que compta amb la participació de set entitats europees que inclouen agents de la indústria de l’acer i del sector de la seguretat automobilística i amb un pressupost de gairebé 1,9 milions d’euros, se centra en avaluar una producció més respectuosa amb el medi ambient pels acers d’estampació en calent (PHS, per les seves sigles en anglès), un material estructural lleuger i resistent, essencial en els components de seguretat dels automòbils actuals. En particular, al llarg del projecte s’estudiaran les implicacions d’implementar el forn d’arc elèctric (EAF) substituint l’alt forn com a ruta de producció principal.

D’altra banda, Eurecat lidera el projecte europeu Sup3rForm, que treballarà en l’optimització d’acers de tercera generació de tremp i particionat i acers de mig manganès, per millorar-ne les propietats i afavorir el seu ús en aplicacions estructurals lleugeres que donin resposta a la necessitat de vehicles més lleugers, eficients, segurs i econòmics en la mobilitat del futur.

En aquest sentit, Sup3rForm, que compta amb un pressupost de 2,4 milions d’euros,  implementarà tècniques multiescala de modelització i assaig de materials per identificar els principals mecanismes de dany i deformació d’aquests acers avançats de nova generació dissenyats per oferir una alta resistència, així com per comprendre la relació entre les seves microestructures i les propietats crítiques en el seu ús com la conformabilitat, la tenacitat de fractura, la fatiga i la resistència al xoc.

Així doncs, en el projecte Sup3rForm “es demostrarà la viabilitat industrial dels acers de tercera generació de tremp i particionat i acers de mig manganès per a la fabricació de peces d’automòbil d’alt valor afegit a baix cost i amb una menor petjada de carboni al llarg del cicle de vida del vehicle”, explica el coordinador del projecte i cap de la Línia de Comportament Mecànic de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, David Frómeta.

El consorci de Sup3rForm està format per vuit socis europeus que cobreixen tota la cadena de valor de la indústria de l’automoció, així com l’R+D.

Eurecat coordina també el consorci europeu SuPreAM, que desenvoluparà nous models predictius i d’optimització d’operacions d’acabat superficial amb l’objectiu d’impulsar la fabricació additiva al sector industrial de l’acer i reduir defectes i despeses de fabricació, que contribuiran a minimitzar la ferralla.

Per al desenvolupament dels models predictius d’operacions d’acabat, es considerarà la influència de la tecnologia de fabricació additiva (AM) i la qualitat de l’acer, així com les estratègies i els paràmetres de procés de mecanitzat i les propietats superficials dels components obtinguts per fabricació additiva, que permetran identificar les principals variables que afecten la integritat de la superfície.

El projecte SuPreAM es basa en la integració de “tots els factors que afecten la integritat de la superfície de peces fabricades additivament, per tal de proporcionar solucions i estratègies de mecanitzat per a l’acabat de la peça en l’etapa prèvia de disseny, i evitar la generació de ferralla, amb l’objectiu de produir components lliures de defectes”, explica la coordinadora del projecte i directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Montse Vilaseca.

El consorci del projecte, que té un pressupost de 2,6 milions d’euros, compta amb la participació d’empreses de producció d’acer i de mecanitzat, i tres instituts de recerca.

Tots tres projectes, coordinats per Eurecat, estan finançats pel Fons de recerca per al carbó i l’acer (RFCS).