eurecat conferència anual earto 2020 barcelona

Centrar-se en la transferència de coneixement tecnològic cap a les empreses i la societat. Aquest és l’objectiu que compartim els centres tecnològics i el nexe d’unió d’EARTO (European Association of Research and Technology Organisations), l’organització europea que ens representa a nivell europeu i que ha confiat en Eurecat per organitzar la seva vintena conferència anual. La cita serà del 24 al 26 de març del 2020, a Barcelona, i serà un punt de trobada molt interessant per parlar dels nous reptes i de les tendències en matèria d’innovació, a les portes del llançament del novè programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea, Horizon Europe.

EARTO aglutina 350 organitzacions procedents de 20 països, entre les quals figuren centres de la dimensió del Fraunhofer (Alemanya), el VTT (Finlàndia), el TNO (Holanda) o Tecnalia (País Basc). Som entitats amb formes jurídiques i models diferents, però que compartim la missió de contribuir a la conversió de la ciència en tecnologia innovadora que sigui útil per generar valor i fer més competitives les empreses. La nostra activitat ens obliga, en aquest sentit, a equilibrar una certa activitat de recerca per a generar el coneixement tecnològic que necessitaran les empreses a mig termini, amb una tasca continuada i sistemàtica amb la indústria. Per tant, formar part d’EARTO ens enriqueix i ens permet compartir inquietuds en una visió global del desenvolupament i de la innovació tecnològica, a l’hora que ens ajuda a conèixer millor i a incidir en les prioritats tecnològiques que marcaran els propers anys a Europa.

En els ecosistemes d’innovació més avançats, el paper dels centres tecnològics és  molt important i complementari al dels agents més pròpiament centrats en la recerca. Dins d’aquesta dinàmica, a Eurecat treballem per fer créixer de manera accelerada la transferència tecnològica i per arribar al màxim de sectors, empreses i territoris. Traccionar de manera més sistemàtica de les capacitats i del coneixement d’altres agents del sistema i articular projectes d’anticipació tecnològica per poder oferir a les empreses solucions més multidisciplinars és una altra de les nostres prioritats, així com establir programes específics adreçats a les petites i mitjanes empreses i contribuir de forma sistemàtica a la formació de talent.

Per aquest motiu, ser amfitrions de la conferència anual d’EARTO és una oportunitat magnífica que ens referma en la vocació de projectar-nos a nivell europeu i en la nostra implicació amb el futur de la innovació i de la investigació industrial a escala europea i internacional. Estem convençuts que la celebració de l’esdeveniment serà una excel·lent ocasió per mostrar les nostres capacitats tecnològiques distintives en els àmbits industrial, digital i biotecnològic i també per celebrar el cinquè aniversari de la creació de la nostra entitat.

Xavier Torra, President d’Eurecat