El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte europeu Promisces, que compta amb un pressupost de 12 milions d’euros i que preveu desenvolupar solucions innovadores per eliminar contaminants del medi, amb la finalitat d’avançar cap a una economia circular de contaminació zero.

Finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea i emmarcat dins del Pacte Verd Europeu, Promisces té com a objectiu entendre els orígens, les rutes i els destins dels contaminants, constituïts per substàncies perfluoroalquilades (PFAS) i altres compostos químics emesos principalment per l’activitat industrial, que s’estenen fàcilment al medi i són molt persistents.

El projecte desenvoluparà tecnologies per eliminar aquests contaminants de sòls, sediments i aigües residuals, superficials i subterrànies, que poden ser perjudicials per a la salut humana i el medi.

Per dur a terme aquesta estratègia, Promisces se centra al voltant de set casos d’estudi representatius en diferents regions europees relacionats amb els reptes de la contaminació química, incloent-hi ubicacions a Espanya, França, Itàlia, Bulgària, Alemanya i la conca del riu Danubi entre Viena i Budapest.

Eurecat participa en el projecte a través de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls i de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada, “liderant dos casos pràctics del projecte, ubicats a Catalunya, i coordinant algunes de les tasques relacionades amb la recerca i el desenvolupament”, explica la cap de la Línia de Sòls i Aigües Subterrànies d’Eurecat, Carme Bosch.

Un d’aquests casos pràctics es durà a terme a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Montornès del Vallès (Barcelona), que gestiona el Consorci Besòs Tordera, entitat que també forma part del projecte. Donat l’elevat component industrial de l’aigua que tracta aquesta EDAR, s’instal·larà una planta pilot de regeneració d’aigua centrada en l’eliminació de contaminants industrials complexos. Mitjançant tractaments avançats i fent ús de les instal·lacions del laboratori a l’aire lliure ubicat en aquesta EDAR, l’Urban River Lab (URL), es tractarà l’aigua efluent per tal de fer-la apta per a la seva reutilització en usos com, per exemple, el reg agrícola.

L’altre cas d’estudi consistirà en una intervenció i estudi d’un emplaçament amb un aqüífer afectat. En aquest, la consultora ambiental Esolve implementarà diverses tecnologies experimentals de remediació i farà el control i seguiment de l’afecció, amb el suport d’Eurecat. Per la seva banda, l’entitat pública IDAEA-CSIC realitzarà l’anàlisi dels contaminants en ambdós casos.

“Promisces proporcionarà conceptes per a la circularitat de contaminació zero aplicats a aigües, sòls i sediments als sectors públic i privat”, afirma el Dr. Philippe Negrel, coordinador de Promisces i subdirector de la Divisió d’Aigua, Medi Ambient, Desenvolupament i Anàlisi de Processos a BRGM, Servei Geològic francès.

Vint-i-set socis de nou països europeus formen el consorci interdisciplinari del projecte, que inclou institucions acadèmiques, empreses privades, centres de recerca i serveis d’aigua, que abordaran els reptes tecnològics i establiran recomanacions per a la implementació de les estratègies i directrius polítiques rellevants de la UE.

“Promisces desenvoluparà, provarà i demostrarà sobre el terreny, en condicions reals, tecnologies i innovacions clau per controlar, prevenir i corregir els contaminants industrials persistents i mòbils i potencialment tòxics en el sistema sòl-sediment-aigua”, explica la Dra. Julie Lions, coordinadora adjunta de Promisces i experta en qualitat de les aigües subterrànies a BRGM, Servei Geològic francès.

En aquest sentit, s’espera que les innovacions desenvolupades a través de Promisces contribueixin de manera significativa a assolir els objectius del Pacte Verd Europeu per a un entorn més segur i sostenible.