El centre tecnològic Eurecat participa en la xarxa de col·laboració SPARTA, que desenvoluparà i implementarà accions de cooperació en recerca i innovació per avançar en l’àmbit de la ciberseguretat europea, en àrees com la salut, l’energia, les finances, els transports i la indústria.

El projecte SPARTA té com a objectiu principal impulsar innovacions clau en aquest àmbit, subministrar els recursos necessaris per millorar i enfortir la ciberseguretat de la indústria europea i repensar la manera en què es realitza la innovació, la recerca i la formació en el sector de la ciberseguretat a la Unió Europea, a partir de la creació d’una xarxa de centres de referència en seguretat digital.

“La ciberseguretat és una necessitat per a la competitivitat de les empreses i una oportunitat d’especialització en un àmbit amb gran projecció de futur, que fins ara ha estat principalment impulsat per empreses americanes i asiàtiques”, explica el director de la Unitat d’IT&OT Security d’Eurecat, Juan Caubet.

En concret, la Unitat d’IT&OT Security d’Eurecat desenvoluparà tasques per a l’aplicació d’intel·ligència artificial a la ciberseguretat, com la gestió intel·ligent dels incidents i les amenaces i la convergència de la seguretat física i lògica en el sector de l’automoció.

En el marc del projecte, es desenvoluparan quatre programes d’investigació i innovació que permetran oferir solucions avançades per cobrir els desafiaments emergents. Els àmbits de treball de SPARTA se centraran en necessitats humanes bàsiques, com la salut; les activitats econòmiques, l’energia, les finances i els transports; tecnologies, TIC i industrials, i en l’àmbit de l’administració electrònica i l’administració pública.

El projecte, liderat pel Comissariat de l’Energia Atòmica i Energies Alternatives CEA (França), compta amb un consorci format per 44 socis de 14 països. SPARTA compta amb el suport del programa Horizon 2020 de la Unió Europea.

Projectes en xarxa

A banda del projecte SPARTA, la Comissió Europea ha posat en marxa tres projectes pilot més amb l’objectiu de fomentar la ciberseguretat a la Unió Europea i abordar els reptes del futur en aquest àmbit amb un mercat digital únic i més segur.

CONCORDIA, ECHO, SPARTA i CyberSec4Europe són els quatre projectes pilot aprovats per la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020 per al desenvolupament de la Xarxa Europea de Competència en Ciberseguretat.