El centre tecnològic Eurecat ha validat, en el marc del projecte HarvBot (HARVesting coBOT), l’ús de robots col·laboratius i càmeres de baix cost per a l’automatització de la recol·lecció i manipulació de maduixes en un conreu hidropònic, mitjançant tecnologies de visió artificial per a la detecció dels fruits.

En el projecte, que ha servit com a prova pilot per a l’empresa Enkitek, “s’han dissenyat i provat nous components impresos en 3D per adaptar el robot per identificar i recol·lectar la fruita, així com algorismes per a les tasques de detecció i manipulació”, explica l’investigador de la Unitat de Robòtica i Automatització del centre tecnològic Eurecat Óscar Palacín.

“L’aplicació de software de forma agnòstica al hardware utilitzat, pilar principal en aquest projecte, és la clau per introduir l’automatització a aquest sector emergent, permetent l’accés a l’oferta creixent de robots de baix cost i esdevenir negocis escalables”, comenta el CEO i cofundador d’Enkitek, Víctor Canton Ferrer.

El projecte HarvBot s’ha realitzat amb el suport d’ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Digital Innovation Hub de Catalunya.