Grupo Carinsa i el centre tecnològic Eurecat han acabat de definir els protocols per a la fabricació d’unes noves microcàpsules híbrides que contindran olis essencials amb propietats antibacterianes compostes per materials orgànics biodegradables i inorgànics, a fi de desenvolupar uns nous tipus de desinfectants que evitin la generació de microplàstics, d’acord amb les polítiques que està impulsant la Comissió Europea per preservar el medi ambient.

El projecte Microesenci, que es va iniciar l’any 2018 i que està previst que finalitzi el 2021, se centra en la investigació, el desenvolupament i la validació d’aquestes noves microcàpsules, les quals permetran portar al mercat productes amb efectes antimicrobians i desinfectants orientats a minimitzar el risc d’infeccions en llocs amb alta concentració d’usuaris, com hospitals, centres de majors i transports col·lectius, i que s’alliberaran quan es produeixi contacte amb la superfície on s’apliqui.

Dins del projecte, Eurecat “porta a terme estudis d’eficàcia i la caracterització dels principis actius”, detalla el responsable del projecte per part del centre tecnològic, el doctor Bartosz Tylkowski, per a qui “la importància de la recerca en el desenvolupament d’aquest tipus de producte rau en la seva contribució a l’assoliment dels objectius de salut pública relacionats amb la minimització d’infeccions en la població en risc”.

Segons el director de Tecnologies Químiques d’Eurecat, Ricard Garcia-Valls,  “l’ús de productes de neteja antimicrobians i desinfectants, com els proposats per Microesenci, contribueix a reduir els riscos d’infecció en diferents situacions de risc i en espais d’exposició per a persones vulnerables”.

Dins del projecte, les funcionalitats de les càpsules i les propietats antibacterianes dels olis encapsulats seran investigats per la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat, amb seu a Reus.

La microencapsulació és una tecnologia que permet aplicar principis actius a diferents tipus de materials, proporcionant funcionalitats específiques, com l’alliberament progressiu i eficient de molècules altament volàtils que permet garantir la seva funcionalitat al llarg del temps, així com el seu ancoratge a la superfície d’aplicació, funcions que s’estudiaran en el projecte.

Microesenci compta amb una aportació de 907.956 euros del programa Retos Colaboración que concedeix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, destinat a projectes d’innovació en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

El coneixement adquirit gràcies al projecte Microesenci conduirà al desenvolupament de tecnologies innovadores per a l’alliberament de compostos antibacterians d’una manera eficient mitjançant l’ús de tecnologies de microcàpsules. A més, l’estat de l’art de les tecnologies d’encapsulació desenvolupades serà publicat en articles científics i també en un capítol de llibre anomenat “Polyphenol encapsulation – application of innovative technologies to improve the stability of natural products”, que serà publicat per De Gruyter (Berlín i Boston) a l’abril.