El concurs d’innovació turística Miro In Cube durà a terme, en la seva 3a edició, una hackató simultània que tindrà lloc del 21 al 24 de febrer, a Perpinyà, Barcelona i Palma, on els participants treballaran en equip, durant 56 hores, per desenvolupar un producte o servei que apliqui la Intel·ligència Artificial al sector turístic.

La Intel·ligència Artificial: una oportunitat en matèria de turisme

La Intel·ligència Artificial (IA) consisteix en la utilització de tècniques permetent a les màquines imitar una forma d’intel·ligència real. La IA es troba implementada a un nombre creixent d’àmbits d’aplicació i el sector del turisme no s’escapa d’aquesta tendència. Si molts pensen que Intel·ligència Artificial rima amb automatització, aquesta representa sobretot una palanca tecnològica per millorar la qualitat dels serveis i proposar una autèntica experiència-client. Els chatbots, molt utilitzats en matèria de reserves hoteleres, en són un perfecte exemple. Però, què pot aportar la IA en resposta a les problemàtiques imposades pel turisme de massa o de l’impacte mediambiental del turisme?

Per respondre-ho, cada ciutat proposarà als seus candidats tres reptes vinculats amb les especificitats del seu territori on s’hi haurà d’implementar la IA. Els candidats hauran de constituir el seu projecte sobre la base d’una d’aquestes temàtiques. Podrà tractar-se, per exemple, de IA i de turisme cultural, de IA i de turisme accessible, de IA i desestacionalització turística o de IA i d’impacte mediambiental del turisme. L’objectiu és crear projectes innovadors en l’àmbit del turisme en un context durable i responsable per respondre a problemàtiques reals i concretes.

Un concurs de dimensió euroregional

Miro In Cube és una hackató de 56 hores (del divendres al vespre al diumenge al vespre) durant la qual, es constitueixen els equips, passen una primera fase de selecció i es beneficien, al llarg de tot el concurs, de mentoria i de tallers dispensats per experts provinents del món del turisme, de l’emprenedoria, tecnològic o de la recerca. El quart dia està dedicat a la final de finals.

Degut a l’èxit de l’edició del 2019, el concurs es desenvoluparà, per segon any consecutiu, simultàniament a Perpinyà, Barcelona i Palma en el si de les tres fundadores de la xarxa euroregional d’incubadores: UPVD IN CUBE, Peninsula i Parc Bit. Les tres seus del concurs comptaran amb moments de connexió via streaming, permetent una comunicació entre els participants dels tres llocs. La tria d’aquest format respon a la dinàmica de formació innovadora posada en marxa a la Universitat de Perpinyà. Aquest format pretén afavorir el treball col·laboratiu, compartir coneixements i l’obertura d’esperit, qualitats imprescindibles per a la innovació.

Aquesta hackató abasta un perímetre euroregional pel que fa al seu radi d’acció, però també una dimensió internacional gràcies a l’accés al 4YFN, durant el popular Mobile World Congress de Barcelona, que el concurs ofereix als candidats. Els tres finalistes de cada edició local presentaran els seus projectes el dilluns 24, en ple cor del més gran esdeveniment mundial de tecnologies mòbils, en presència del conjunt dels participants, entrenadors, jurats i socis del concurs. Durant aquesta final, el vencedor serà designat per un jurat internacional.

Nous socis s’incorporen a l’aventura MIC

El concurs creix, cada any una mica més, i amb ell la qualitat dels socis que es comprometen al seu costat.

A Catalunya, actors nous integren el concurs: l’Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Generalitat de Catalunya, encarregat del desenvolupament del sector turístic de Catalunya i fins ara jurat de la competició, esdevé coorganitzador amb el suport tècnic del centre tecnològic Eurecat.

Tal i com dicta el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022, l’ACT ajuda al sector en realitzar un màrqueting millor en matèria d’innovació de producte (amb el programa Start-DMC), innovació de procés (amb el projecte StarTechTour) i innovació en governança (amb el Sistema Integrat de Màrqueting juntament amb els seus socis). El director executiu de l’ACT, Patrick Torrent, ha constatat que “amb accions com aquesta, l’ACT té per objectiu esdevenir impulsora de la innovació en màrqueting turístic per mantenir la situació competitiva de Catalunya com a destinació”. Així mateix, per seguir sent motor d’innovació en el sector turístic, l’ACT posarà en marxa l’StartTechTour Challenge, on convidarà a grans empreses a presentar reptes d’innovació a start ups que treballaran en solucions per a elles i generar així sinergies entre actors del sector.

En paraules de la directora d’Institutional & Business Events d’Eurecat, Gemma López, el centre tecnològic “aporta la dimensió de la recerca aplicada, en el marc de la Intel·ligència Artificial, per impulsar la innovació tecnològica a l’activitat turística”. En aquest sentit, “reunim, per una banda, l’experiència de vuit anys de divulgació del coneixement tecnològic a l’esfera turística a través del Forum TurisTIC, el congrés sobre l’aplicació de les TIC en el sector, i de l’organització de hackathons”, ha recalcat. Per l’altra banda, “tenim l’expertise de les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat vinculades a la Intel·ligència Artificial, amb impacte multisectorial, així com del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat, orientat a potenciar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions i de l’activitat i dels recursos turístics”, ha afegit.

Però, aquest any, la gran novetat resideix a l’arribada d’un nou soci tecnològic: Amadeus, el primer proveïdor mundial de solucions tecnològiques i de distribució per a la indústria dels viatges i del turisme. Gràcies a aquesta cooperació, els participants tindran accés lliure a APIs (interfícies de programació d’aplicacions) i APIs d’Intel·ligència Artificial del programa Amadeus for Developers. Amadeus proposarà igualment una mentoria presencial per als equips de Perpinyà, i a distància per a les dues altres seus via l’aplicació Miro In Cube. En qualitat d’aliat tecnològic, Amadeus premiarà la millor solució tecnològica durant la final internacional en el 4YFN a Barcelona.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, soci històric del concurs, reforça la seva cooperació per a aquesta tercera edició, atorgant el Premi Euroregional d’Innovació Turística, també durant la final internacional.

Informacions pràctiques:

Miro In Cube és un concurs obert a tothom. Per inscriure’s, només cal tenir una idea, un projecte o desitjar integrar un equip per aportar les seves habilitats.

Tota la informació a www.miroincube.eu