El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) participa en el projecte europeu GreenCharge, que incorpora la intel·ligència artificial per impulsar l’electromobilitat a Barcelona, amb l’objectiu de millorar l’accés a l’ús de vehicles elèctrics i la infraestructura per recarregar-los de forma sostenible i econòmica i incrementar els usuaris entre un 10 i un 30 per cent en tres anys.

En conjunt, els eixos del projecte, que executarà demostradors a Barcelona, Oslo i Bremen, són desenvolupar eines i serveis que permetin millorar l’experiència dels usuaris del vehicle elèctric, minimitzar l’impacte a la xarxa elèctrica de distribució i fomentar la penetració de fonts d’energia renovable, articular models de negoci viables al voltant de l’electromobilitat i produir directrius per abordar un desplegament massiu del vehicle elèctric de forma satisfactòria.

Per aconseguir-ho, Eurecat treballarà en els algoritmes d’intel·ligència artificial per a la gestió intel·ligent de la càrrega elèctrica, posarà en servei la reserva de punts de recàrrega en algunes de les seves seus i estudiarà l’impacte a la salut de les bateries en funció de com es carreguen i descarreguen, per tal de maximitzar-ne la vida útil i poder predir amb millor exactitud l’autonomia del vehicle.

En paraules del director de la Unitat de Gestió de Sistemes Intel·ligents d’Eurecat, Gabriel Anzaldi, la tecnologia que desenvoluparà GreenCharge “pot ajudar a facilitar la transició cap al vehicle elèctric, mitjançant intel·ligència artificial per gestionar de forma intel·ligent l’energia i aplicacions per a l’accés universal a serveis de mobilitat per compartir vehicles o reservar punts de recàrrega”.

L’objectiu és “aprofitar les diferències introduïdes pel vehicle elèctric per plantejar un canvi de paradigma global més sostenible energèticament”, afegeix Anzaldi, per a qui projectes com GreenCharge ajuden a “dinamitzar el sector privat unint innovació tecnològica i desenvolupament de nous models de negoci creant un espai col·laboratiu on els centres de recerca aporten solucions a problemes reals”.

Amb aquesta finalitat, ha tingut lloc el primer taller del grup local de GreenCharge,  que a Barcelona i els seus voltants se centrarà en la compartició de vehicles lleugers i en un sistema de reserva de punts de recàrrega gestionat de forma intel·ligent.

Els socis involucrats són MOTIT, que gestiona un servei de sharing de motos a Barcelona; Atlantis, que desenvolupa solucions TIC per geolocalització d’actius; Enchufing, que gestiona i instal·la infrastructura de recàrrega de vehicles elèctrics, i Eurecat, que ajuda a la competitivitat de les empreses amb solucions tecnològicament innovadores.

Objectius globals de GreenCharge

La finalitat de GreenCharge és contribuir a la reducció de les emissions de CO2 en un 40 per cent i fer possible un augment del 70 per cent de l’ús d’energies renovables locals, a més de contribuir a una reducció del 50 per cent del cost de recàrrega i també dels vehicles gràcies a la incorporació de serveis de cotxe compartit.

Per assolir-ho, el projecte desenvoluparà prototips i testejarà models de negoci que donin suport a casos d’èxit per a la recàrrega de vehicles elèctrics en àrees urbanes i suburbanes amb fonts d’energia renovable. També incidirà en els serveis per optimitzar la capacitat de la xarxa elèctrica existent complementada amb fonts d’energia renovable locals i en la gestió de l’emmagatzemament d’energia per mitigar els pics de demanda utilitzant les bateries dels vehicles i bateries de segona vida sota el paradigma de vehicle-to-grid (V2G) i elaborarà una guia que serveixi específicament pel desenvolupament de plans de mobilitat urbana sostenible.

El projecte GreenCharge, que va començar l’1 de setembre de 2018 i té una durada de 36 mesos, té un finançament de la Unió Europea de cinc milions d’euros.

WEB: https://www.greencharge2020.eu/

TWITTER: https://twitter.com/GreenCharge2020

LINKEDIN:  https://www.linkedin.com/company/greencharge-project/