El centre tecnològic Eurecat, juntament amb l’empresa líder en nutrició animal Andrés Pintaluba, participa en el projecte EFECBIOTA que investiga l’efecte d’un ingredient per a nutrició animal sobre la microbiota i el benestar.

El projecte, emmarcat en la Línia d’ajuts d’iniciatives de reforç a la competitivitat 2019 (IRC) per a projectes de reforç competitiu empresarial i impulsat pel Clúster FoodService amb el suport d’ACCIÓ, té com a objectiu incrementar el nivell de coneixement tècnic en relació amb l’efecte que provoca administrar un ingredient seleccionat sobre les poblacions microbianes presents en el tracte gastrointestinal i sobre diferents paràmetres associats a la salut digestiva dels animals.

EFECBIOTA consisteix en l’avaluació d’ingredients i additius per contrastar el seu efecte sobre la microbiota augmentant el seu valor afegit incloent una nova funcionalitat. Per determinar com aquests productes modifiquen la microbiota intestinal dels animals, el projecte es basa en un assaig in vivo, realitzat a les instal·lacions de PigCHAMP Pro Europa a Segòvia.

Després de la seva realització, s’estan avaluant els efectes de la ingesta dels ingredients seleccionats sobre la microbiota intestinal en el centre tecnològic Eurecat i al laboratori APSA R&D per obtenir evidències que permetin introduir amb garanties aquests ingredients naturals en la nutrició animal com a estratègia per reduir l’ús dels antibiòtics en les difícils condicions associades als sistemes intensius de producció, en un mercat a l’alça i pressionat per administracions, productors i la societat.