L’empresa Peinaje del Río Llobregat i el centre tecnològic Eurecat Manresa (membre de Tecnio) col·laboren en el desenvolupament del projecte REFLUIR, que busca generar nous coneixements per dur endavant una estratègia de tractament modular i eco-innovadora per a la depuració d’efluents industrials que, per la seva complexitat, no poden ser gestionats directament per les empreses que els generen.

Aquesta recerca, que es fonamentarà en l’acoblament de processos biològics, processos d’oxidació avançada i configuracions innovadores d’electrodiàlisi, serà la base per al desenvolupament experimental i la implantació d’un sistema versàtil, que permeti tractar tant efluents amb elevada salinitat com amb elevada matèria orgànica recalcitrant o una combinació de les dues característiques, mitjançant la integració dels mètodes estudiats al projecte REFLUIR.

En concret, els residus industrials objecte d’estudi serán efluents de diversos orígens, procedents de la indústria alimentària, farmacèutica, química, petroquímica, tèxtil, paperera, hospitalaris i lixiviats d’abocador, entre altres, que presentin, per tant, una salinitat elevada o una càrrega orgànica elevada, amb un contingut significatiu de contaminats no-biodegradables i potencial toxicitat o inhibició en processos biològics convencionals.

En paraules del responsable de la Línia d’Aigua d’Eurecat, Xevi Martínez, “el sistema de tractament modular proposat ha de permetre l’obtenció d’una aigua regenerada amb la qualitat necessària per a la seva reutilització, promovent així els principis de l’economia circular i un efluent residual, amb elevada salinitat, però Demanda Química d’Oxigen (DQO) baixa, que impliqui una gestió més econòmica i amb menor impacte ambiental que en l’actualitat”.

“Per a Eurecat, aquest projecte és una nova oportunitat per a contribuir a tancar els cicles dels recursos mitjançant l’aplicació de tecnologia, el que aportarà tant beneficis empresarials i mediambientals”, destaca el director de Sostenibilitat del centre tecnològic, Miquel Rovira.

El projecte REFLUIR, que es correspon al concepte Processos innovadors per a la gestió sostenible i potencial reutilització d’efluents Industrials d’elevada salinitat i càrrega orgànica Recalcitrant, ha estat concedit per ACCIÓ en el marc de la convocatòria INNOTEC 2018.