El desenvolupament de projectes de recerca i innovació per a l’impuls de la sostenibilitat, la digitalització i l’automatització del sector agrícola està contribuint a la capacitat de les empreses d’aquest ram a l’hora de prendre decisions més informades i d’incrementar-ne la competitivitat, segons posa en relleu el centre tecnològic Eurecat amb motiu del Dia Mundial de l’Agricultura, que se celebra avui, 9 de setembre.

Actualment, “la competitivitat està caracteritzada pel coneixement aplicat i el desenvolupament de solucions innovadores basades en tecnologies disruptives”, explica el director de Desenvolupament Cientificotecnològic d’Eurecat, Gabriel Anzaldi. Des del seu punt de vista, “inevitablement, la convergència de múltiples tecnologies facilitadores, entre les quals hi ha la intel·ligència artificial, les ciències socials i ambientals, la biotecnologia, l’automatització i la robòtica agrària, entre moltes altres, es fa imprescindible per fer front els desafiaments complexos als quals ens estem enfrontant al sector”.

En aquest context, “Eurecat, treballa en la hibridació d’aquestes múltiples tecnologies des de la perspectiva d’oferir noves oportunitats a les empreses agrícoles per fer front als desafiaments en matèria d’eficiència, qualitat i productivitat, així com en l’àmbit de la sostenibilitat, contribuint a desenvolupar un ecosistema participatiu i sense restriccions al voltant del sector alimentari, però també tenint en compte la seva estreta relació amb altres sectors”, ressalta Gabriel Anzaldi.

Aquestes tecnologies “contribueixen a la millora de l’activitat agrícola, per tal que pugui afrontar els reptes que té al davant i que abasten des de la valorització de la qualitat dels productes i la seva contribució a l’economia circular, així com les etapes posteriors de la cadena de valor, optimitzant l’ús dels recursos agrícoles”, a més d’”assegurar-ne la traçabilitat i comunicar-la adequadament al consumidor i ser molt eficient en tota la cadena de valor de producció, transformació i distribució d’un sector de caràcter estratègic per a l’economia”, afegeix el responsable de Negoci d’Alimentació d’Eurecat, Ignasi Papell.

Un exemple en aquesta línia és el projecte SCORPION, en què Eurecat participa en el desenvolupament de robots autònoms modulars que afegeixen valor a petites màquines agrícoles gràcies a l’automatització i l’optimització de tasques de polvorització, utilitzant mètodes ecològics innovadors, reduint costos d’inactivitat, la compactació del sòl i l’exposició humana a productes químics.

En paraules del director de la unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat, Daniel Serrano, “el disseny modular utilitzat pel projecte considera l’escalabilitat de funcions i permet als robots fer tasques com la poda i la collita, sense deixar de ser compatible amb els estàndards d’interoperabilitat a l’agricultura”. Eurecat desenvolupa i integra algorismes de l’estat de l’art en localització i mapeig autònoms adaptats a terrenys variables i no estructurats. El consorci, coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia d’INESC, compta amb la participació d’11 socis de 4 països europeus diferents.

Dins d’agROBOfood, una xarxa europea de Digital Innovation Hubs orientada a impulsar i accelerar l’adopció efectiva de tecnologies robòtiques i d’intel·ligència artificial al sector agroalimentari, Eurecat és el responsable de la iniciativa a nivell estatal i actua com a mentor de les petites i mitjanes empreses que reben finançament de projectes d’alt valor tecnològic a través de les convocatòries (OpenCalls) del projecte.

En aquest apartat, també destaca el consorci VitiGEOSS, coordinat per Eurecat i finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea. La unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat lidera i participa de diferents activitats al voltant de l’analítica de dades satel·litals i de sensors instal·lats en el camp i a la maquinària, a fi de “desplegar nous serveis de prescripció agronòmica, optimització de recursos i càlcul d’indicadors per millorar la gestió d’explotacions vitivinícoles, facilitant la gestió del reg, la fertilització, el control de plagues i la sostenibilitat”, detalla el director de la unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada del centre tecnològic, Xavier Domingo.

grape

Solucions robòtiques agrícoles per protegir els cultius

Per abordar i resoldre els reptes organitzatius i tecnològics, associats a l’adopció generalitzada de l’agricultura robotitzada, Robs4Crops es basa en la maquinària agrícola, les normes i les millors pràctiques ja existents, per tal de dissenyar i proporcionar un sistema totalment autònom preparat per a proves comercials a gran escala. En aquest sentit, “Robs4Crops demostra que la robòtica pot aportar precisió a una sèrie de tasques repetitives, reduint així la necessitat que els professionals s’involucrin en feines desagradables o poc saludables”, remarca el director de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat.

La nova solució de cultiu robotitzada duta a terme dins del projecte es demostrarà a escala pilot a quatre països europeus i consta de tres elements principals: eines intel·ligents, vehicles autònoms i el controlador de cultiu. El consorci que el porta endavant compta amb la participació de la Unitat de Robòtica i Automatització d´Eurecat, juntament amb un consorci de 15 socis de 8 països europeus, coordinat per Wageningen University & Research.

El desenvolupament d’un robot autònom, equipat amb un manipulador mòbil destinat a distribuir dispensadors de feromones per al biocontrol de plagues d’insectes a les vinyes de forma automàtica és el resultat del projecte europeu Grape, finançat per la Comissió Europea dins del projecte Echord ++ . Eurecat ha contribuït a la creació d’aquesta plataforma, que també fa possible el control de l’estat de salut del cultiu, mitjançant diversos sensors per recollir imatges i altres dades de la planta, com ara el color de les fulles i del raïm o l’índex de vegetació.

Una altra àrea d’activitat en auge és la valorització de subproductes vegetals, així com de millora de l’explotació agrícola, tal com ho acrediten projectes com PREDIVI, que té com a objectiu millorar la presa de decisions relacionades amb les collites vitivinícoles a través del Big Data.

Ecosistema agroalimentari i transferència de coneixement

En aquest nou aniversari del Dia Mundial de l’Agricultura, “és important també reforçar una perspectiva en què l’ecosistema agroalimentari sigui capaç d’aplicar el coneixement i transferir-lo amb rapidesa a les cadenes de producció, fer-ho sota la visió d’accés obert als avenços tecnològics i abastant tot el teixit socioeconòmic del sector”, subratlla el director de Desenvolupament Científicotecnològic d’Eurecat.

En aquest sentit, “cogenerar, aplicar els resultats de la investigació i passar del pilot a escala preindustrial són aspectes transcendents per a l’èxit del procés de diferenciació tecnològica agroalimentària i des d’Eurecat busquem contribuir en aquest sentit”, conclou Gabriel Anzaldi.