Les tecnologies d’impressió 3D i fabricació digital desafien per la seva pròpia concepció els principis tècnics dels processos productius convencionals. La majoria de peces i components industrials es fabriquen segons una idea bàsica: es parteix d’un volum de material inicial, al qual se li apliquen uns esforços o recursos concrets, que confereixen a la peça la forma, dimensions i especificacions requerides. Això es fa estirant i deformant el material, tallant-lo o extraient-lo, unint o assemblant diversos materials o modificant-ne la seva superfície o la seva estructura interna. Són principis ancestrals de la fabricació. Tècniques centenàries o mil·lenàries, algunes de les quals comencen a l’edat de pedra, amb les primeres eines.

La fabricació i la tecnologia són el motor de la prosperitat i del benestar actual. Els avenços en coneixements de materials, processos, automatització, robòtica, electrònica, sensòrica, intel·ligència artificial, fotònica i tants altres camps han fet possible incrementar la productivitat i repetibilitat fins a límits que fa uns anys no podíem ni imaginar. Però malgrat els avenços impressionants, el punt de partida és antieconòmic: destinem esforços, temps i diners a generar un volum de partida al qual tot seguit destinem esforços, temps i diners a modificar-ne la forma i les propietats. ¿No seria òptim que aquest volum de partida ja es generi amb la forma, dimensions i especificacions requerides? Doncs això és el que proposa la impressió 3D la fabricació additiva, un àmbit tecnològic relativament jove i molt modern en aquest context i aquest domini temporal. Els primers conceptes sobre fabricació additiva són de la dècada dels 1940s i les primeres patents orientades a la producció dels anys 70 del segle passat.

En els darrers 10 anys, des que van vèncer algunes de les principals patents que protegien els principis tècnics de les tecnologies d’impressió 3D i fabricació additiva, els principals estudis de prospectiva mundials realitzats per Forbes, Deloitte, PWC o Frost and Sullivan coincideixen en identificar l’impacte que aquestes tecnologies tindran en els processos de fabricació i la manufactura dels propers anys. Les qualifiquen de tecnologies disruptives, habilitadores, emergents, essencials, clau… Canvien els adjectius segons l’estudi, però no canvia el missatge.

Per aquest motiu, i més en aquests anys de reindustrialització d’Europa i desglobalització, és estratègic que el nostre entorn estigui preparat per aquesta oportunitat. Que la societat comprengui aquestes tecnologies i pugui disposar-ne i les pugui aprofitar, que les empreses puguin adoptar-les i incorporar-les per millorar el seu model de negoci, els seus processos productius, per satisfer més i millor els seus clients. I més enllà de disposar-ne i utilitzar-la, encara és una estratègia més consistent esdevenir-ne desenvolupador. Generar tecnologia, innovar, patentar, per certs lideratges estratègics des d’un valor tan sòlid com el coneixement.

En aquest context i amb aquest propòsit neix el 3Digital Manufacturing Lab. Amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, és un espai de col·laboració del centre tecnològic Eurecat i la UdG per impulsar les tecnologies de fabricació digital i la impressió 3D que generarà nou coneixement en el territori i desplegarà la tecnologia en l’àmbit industrial, social i de la recerca.

Es tracta d’una infraestructura oberta i col·laborativa que compta amb la participació de personal investigador d’Eurecat i de grups de recerca de la UdG, amb la finalitat d’impulsar la transferència de coneixement en tecnologies de manufactura avançada.

Entre altres serveis, oferirà estudis d’incorporació de tecnologia i assessorament tecnològic i  disseny orientat a la impressió 3D, prototipatge, proves de concepte i peces industrials, amb especial atenció al disseny de nous productes innovadors. També incidirà en la identificació de noves oportunitats de negoci per a les empreses vinculades a les tecnologies de digital manufacturing i en l’aplicació de noves tecnologies i nous materials en l’àmbit d’innovació en producte i procés.

El 3DML disposa de les tres grans tecnologies de fabricació additiva, que són filament, resina i pols. Pel que fa a les tecnologies d’extrusió de filament fos (FFF), compta  amb màquines ràpides i robustes amb petit volum d’impressió i amb maquinària de gran volum, amb cambra tancada per a peces industrials. En totes elles, el 3Digital Manufacturing Lab disposa de varietat de materials, a fi de poder escollir la millor opció per a cada aplicació.

Respecte les resines, compta de maquinària SLA d’última generació que ofereix rapidesa, precisió i grans acabats, de manera que s’obrirà la possibilitat de fabricar amb una àmplia varietat de materials, que van des de materials per a prototipatge fins a materials d’enginyeria per a aplicacions molt concretes i, fins i tot, materials per al sector sanitari.

Així mateix, compta amb tecnologia de sinteritzat làser, per aconseguir peces amb geometries complexes i unes molt bones propietats mecàniques. També ofereix l’accés a moltes altres solucions tecnològiques, com a extrusores per fabricar filament i màquines per caracteritzar materials.

Al servei de la indústria, la societat i el món de la recerca i, amb el propòsit de difondre innovar i fer transferència en tecnologies d’impressió 3D i fabricació digital, neix el 3DML, iniciativa conjunta de la Universitat de Girona i Eurecat, per contribuir en aquest àmbit tecnològic d’oportunitat estratègica dels propers anys.

Guillem Quintana, director de Desenvolupament de Negoci d’Eurecat
Xavier Plantà, director de l’Àrea Industrial d’Eurecat