La COVID-19 és un punt d’inflexió que ha posat en un primer pla la perspectiva ambiental i l’acceleració de la circularitat, on la tecnologia serà essencial per a la preservació del valor dels recursos al llarg de tot el seu cicle de vida. Així ho explica el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira, en aquesta entrevista, on destaca que l’economia circular és un esforç en equip on s’ha de col·laborar intensament per avançar i insisteix en el compromís del centre tecnològic d’ajudar a digitalitzar la circularitat, perquè la societat i les empreses puguin tenir èxit. L’objectiu final, remarca, és transferir l’economia circular a la societat i al món empresarial per generar un impacte positiu.

 

Com es pot impulsar una veritable transformació cap a l’economia circular?

Vivim un moment de gran transformació, amb canvis que apunten a un punt d’inflexió. Un d’ells és l’economia circular, una tendència amb molts angles diferents, on els petits canvis d’avui poden comportar grans transformacions demà. En aquest context, els consumidors tenen un paper molt important, així com les empreses emergents o el tercer sector, juntament amb elements clau, com és la tecnologia. Quan més invertim en economia circular, més gran serà el retorn obtingut amb beneficis ambientals, socials i econòmics.

 

Què es pot fer des de la perspectiva tecnològica per accelerar el canvi cap a la circularitat en tot el teixit productiu?

Les oportunitats de la visió empresarial són estratègiques, en tant que amb la circularitat es pot allargar la vida útil dels productes i recursos amb tres grans eixos d’actuació que són l’eco-disseny a l’inici dels projectes; els models d’ús òptim potenciant, per exemple, la utilització compartida, la reparació i el manteniment, i, finalment, la recuperació de valor al final de vida amb la reutilització i el reciclatge, entre d’altres. També hi ha la possibilitat d’incorporar nous models d’ús i de negoci i les empreses capdavanteres tenen l’oportunitat d’esdevenir un referent en sostenibilitat i d’augmentar el seu posicionament i productivitat. Des d’Eurecat, participem en diferents projectes internacionals consorciats d’economia circular que sumen més d’un centenar de socis, on hi ha empreses de totes les mides i sectors, universitats i centres de recerca, que junts estem mirant d’obrir noves oportunitats de futur en aquest camp. L’objectiu final és transferir l’economia circular a la societat i al món empresarial per generar un impacte positiu.

Quins enfocaments té Eurecat en matèria d’economia circular?

Tenim projectes molt interessants en gairebé tots els sectors i a partir d’aquestes experiències, que van des de la valorització de residus fins a àmbits com l’agroalimentari o la fabricació, podem construir un enfocament integrat. En aquest punt, estem contribuint decididament a la introducció de tecnologies disruptives que impulsin la circularitat. També és essencial quantificar el progrés de l’economia verda i, en aquest cas, encara hi ha la necessitat de desenvolupar mètodes específics per mesurar la circularitat de nous processos i productes. Estem treballant molt en aquesta qüestió i introduïm progressivament indicadors d’economia circular en els nostres desenvolupaments. Per exemple, és molt important determinar la contribució de l’economia circular en la mitigació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que ocasionen el canvi climàtic.

Podries citar casos d’èxit que ajudin a visualitzar l’impacte de la circularitat?

En el camp de residus tenim casos d’èxit en pràcticament tots els sectors, per exemple en valorització de metalls, sorres de foneria, residus miners, composites, residus de la producció de suro i agroalimentaris, entre d’altres. Sempre és fonamental determinar el guany ambiental en cada actuació. Recentment hem llançat el projecte Sea4value coordinat per Eurecat, que dissenyarà i implementarà tecnologies per a la recuperació de minerals i metalls de salmorra dessalinitzada d’aigua de mar, amb l’objectiu de convertir les plantes dessalinitzadores en la tercera font de matèries primeres valuoses a la Unió Europea. De fet, l’aigua ofereix grans oportunitats de circularitat. La reutilització d’aigües residuals com a font alternativa de subministrament d’aigua és innegable, especialment en els països amb problemes d’escassetat d’aquest recurs. De fet, Catalunya té percentatges elevats de recuperació d’aigües residuals en comparació amb altres països europeus. En el marc del projecte NextGen, Eurecat va més enllà de la reutilització de l’aigua i recupera l’energia i els materials continguts en l’aigua residual.

Quin és el potencial de la circularitat en el camp energètic?

Per descomptat, no podem oblidar l’energia. L’ús d’energies renovables i la bioenergia sostenible també formen part de l’economia circular. Catalunya no disposa de recursos energètics no renovables significatius. Pràcticament no té petroli ni gas natural i té recursos limitats de carbó de baixa qualitat, de manera que creiem en les energies renovables com a estratègia de descarbonització i per impulsar la nostra economia. Hem demostrat que funciona en un projecte que hem desenvolupat a Xile, basat en eines de predicció per optimitzar la producció d’una planta fotovoltaica. La solució inclou un sistema de monitoratge capaç d’adquirir i processar informació de diferents instal·lacions per predir possibles desviacions i anomalies en el seu funcionament.

Com seria la circularitat aplicada en el sector de la mobilitat?

El sector de l’automoció és molt rellevant per a Eurecat. Els nostres camps de treball inclouen la tecnologia de les bateries i l’electrificació, els materials lleugers, la digitalització i la fabricació avançada i sostenible, entre d’altres. Veiem oportunitats interessants de circularitat en aquest camp. Per exemple, dins el projecte COBRA finançat per la UE, estem desenvolupant un càtode sense cobalt per a bateries, donat que la transició a la mobilitat elèctrica augmenta la bretxa entre oferta i demanda i augmenta el preu del cobalt, que també és una matèria primera crítica.

Com penseu que es poden afavorir iniciatives més transformadores i amb major impacte?

La suma de moltes idees i accions de diferents tipus i mides és la clau, així com la reflexió entorn del cicle de vida dels recursos. En el cas de la innovació i de la investigació aplicada, és fonamental evitar la vall de la mort des del principi de les iniciatives, amb mesures proactives durant la vida del projecte. Les associacions publicoprivades són molt importants. L’economia circular és un esforç en equip, de manera que hem de col·laborar intensament per avançar.

Quins passos s’han de donar?

Com deia al començament, el món està experimentant canvis profunds a tots els nivells i aquest canvi de paradigma implica molts reptes i també moltes oportunitats. La COVID-19 ha accelerat el que passava i és un punt d’inflexió. Aquest canvi ens implica a tots, de manera que s’ha de fer des d’una perspectiva global, ambiental i inclusiva socialment, perquè no podem oblidar la fragilitat del moment present. Si volem tenir èxit, hem d’accelerar la circularitat i la tecnologia serà essencial per aconseguir-ho. Eurecat es compromet a digitalitzar la circularitat per ajudar la societat i les empreses a tenir èxit.