El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) coordina el projecte FormPlanet que crearà una plataforma d’innovació industrial a nivell europeu, amb l’objectiu d’augmentar la productivitat de les indústries de conformat de xapa, a través del desenvolupament de noves metodologies experimentals i de modelatge per predir i optimitzar el rendiment de materials i peces, i reduir el temps de comercialització de nous desenvolupaments en aquest àmbit.

El conformat de xapa va generar a Europa més de 440 milions d’euros l’any 2016 i és un dels processos de fabricació més importants per obtenir peces metàl·liques d’alt rendiment per a sectors de producció industrial de transport, maquinària, electrodomèstics, cosmètics, energia i productes químics, entre d’altres.

Per incidir en la seva productivitat, durant els propers tres anys, FormPlanet desenvoluparà noves tècniques de caracterització de materials i nous enfocaments de modelatge per predir la formació de defectes en un estat de disseny primerenc i el rendiment de la peça, controlant així la qualitat del material a partir de tècniques no destructives.

A més de nous serveis de caracterització de materials, el projecte oferirà serveis innovadors transversals relacionats amb el compliment de regulacions i normes, accés i traçabilitat de dades sobre materials i productes i certificació de la qualitat, amb l’objectiu de proporcionar un suport expert a les indústries del sector.

Segons el director de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Daniel Casellas, l’objectiu de FormPlanet és “donar resposta als reptes que afronta la indústria en la fabricació de peces metàl·liques d’alt rendiment amb nous materials d’alta resistència per a una major optimització del desenvolupament, el disseny, la producció i el rendiment dels materials metàl·lics”.

En aquesta mateixa línia, les noves metodologies “permetran incrementar l’ús de xapes metàl·liques d’alta resistència en la fabricació de peces d’alt valor afegit, reduint fins a un 20 per cent els costos de producció i un 25 per cent el temps d’introducció al mercat d’aquests productes”, afegeix la coordinadora tècnica del projecte i investigadora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Begoña Casas.

Les respostes de FormPlanet als desafiaments del sector “tindran una incidència positiva, també, a la mà d’obra local que incrementarà les seves capacitats tècniques, augmentarà la satisfacció dels clients que es beneficiaran d’uns millors nivells de qualitat, estimularà el creixement econòmic i la innovació, a més de posicionar la Unió Europea com a líder de fabricació en la indústria de conformat de xapa metàl·lica”, assegura el coordinador del projecte, Eduard Piqueras.

Noves metodologies per incrementar la productivitat

Les limitacions amb què es desenvolupen els processos actualment en el conformat de xapa generen pèrdues de productivitat degudes a defectes causats per fissures, que no es poden predir en l’etapa de disseny del producte utilitzant enfocaments experimentals o computacionals tradicionals.

El projecte provarà el potencial de les noves metodologies d’assaig amb diversos casos d’estudi industrials, que demostraran les solucions a problemes existents en tota la cadena de valor de la indústria de fabricació de peces metàl·liques i reduiran el cost i el temps de comercialització en el desenvolupament de nous materials i productes.

El projecte s’emmarca dins el programa Horizon 2020 de la Unió Europea i compta amb un consorci europeu format per tres centres de recerca (Eurecat, Fraunhofer IWU i COMTES FHT AS), dues universitats (Lulea Tekniska Universitet, Università di Pisa), tres empreses (LETOMEC, Granta DESIGN i APPLUS – LGAI Technological Center, SA), vuit empreses industrials (Centro Ricerche FIAT, ArcelorMittal, Arania, Estamp, Arcelik, ALUDIUM, AP&T i Lamera) i UNE com a organisme d’estandardització.