Project Description

CIMEC EURECAT

El projecte CIMEC pretén generar nous sistemes ciberfísics per millorar la productivitat del sector energètic durant la fabricació de peces d’alt valor afegit.

CIMEC incorporarà sistemes que ajudin a obtenir les prestacions dinàmiques, de monitoratge i de garantia de qualitat necessàries en la mecanització de peces.

La solució CIMEC permetrà eliminar problemes que poden aparèixer durant el procés de producció com el chatter, vibracions auto-induïdes que porten a errors en peces en procés de mecanització i acceleren el deteriorament d’elements mecànics.

Dades generals

Projecte

CIMEC

Referència projecte

RTC-2016-5097-3

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD i per la Unió Europea en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.